Press

Torbjörn Colling
Pressekreterare - Regionstyrelsen, Regionråd, Västra Götalandsregionen 
0700825219
torbjorn.colling@vgregion.se

Gustaf Josefson
Chefombudsman Moderaterna Västra Götaland
0735142619
gustaf.josefson@moderatvg.se