Du besöker nu Moderaterna i Västra Götaland.

Torbjörn Colling

Kommunstyrelsens ordförande Karlsborg

Mitt namn är Torbjörn Colling och är Karlsborgsmoderaternas förstanamn. Jag är 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen i Karlsborg och ordförande för Visit Karlsborg. Till vardags jobbar jag som kommunikationschef för Moderaterna i Västra Götalandsregionen. Men jag har under åren även drivit PR-byrå, jobbat som tidningsredaktör och har en civilekonomexamen i bagaget.

Jag är moderat sedan ungdomen för jag tror på frihet under ansvar. Det handlar om varje enskild människas frihet, möjligheter och rättigheter, men även om skyldigheter för oss alla. 

För mig som moderat är arbetslinjen självklar. Det är jobben som skapar tillväxt och grunden för välfärd och utveckling. För Karlsborg landar det i vikten att vi satsar på att utvecklas både som en attraktiv boendeort samt företags-, handel- och besöksnäringsort. Det kräver framtidstro och en vilja att investera i skola, omsorg, fritid och kultur, ett företagsvänligt klimat och att det finns attraktiva boenden, samt mark för bebyggelse och industri. Det är vad Moderaterna i Karlsborg står för och den politik vi vill bedriva.