Du besöker nu Moderaterna i Västra Götaland.

Ludwig Mossberg

Tillträdande kommunstyrelsens ordförande Mellerud

Jag heter Ludwig Mossberg, och jag är 27 år gammal. Jag är uppvuxen och alltjämt boende i fantastiska Melleruds kommun. För närvarande studerar jag till gymnasielärare på Högskolan Väst i Trollhättan. Jag har under många år varit engagerad i skolfrågor, där jag ser en oroväckande utveckling vad gäller ordning och reda, och respekt för vuxna generellt. Utöver politiken, ägnas fritiden åt träning, bland annat fotboll och padel.

Jag blev medlem i Moderaterna 2017 och sedermera aktiv samma år, som en reaktion på politiker som har mage att ta ut höga skatter, samtidigt som man slösar det på fullständigt trams. I valet 2018 personkryssades jag i topp på den moderata valsedeln. Under mandatperioden har jag varit gruppledare för Moderaterna, och 1:e vice ordförande i vår Kultur- och utbildningsnämnd. Nu inför valet 2022 är jag partiets förstanamn och kandidat till kommunstyrelsens ordförande.

I det kommande valet kommer jag trycka hårt på att i alla lägen prioritera kommunens kärnverksamheter, vård, skola och omsorg. Alla äldre i Mellerud ska ha ett värdigt åldrande, och man ska kunna känna sig trygg med att man får vård och omsorg av absolut bästa kvalitet. Alla som bor på något av våra äldreboenden ska kunna förvänta sig att de anställda behärskar det svenska språket, därför vill jag införa språkkrav för anställning i kommunen.

Vi behöver göra satsningar för ordning och reda i våra skolor, samt göra allt vi kan för att skapa dels en arbetsmiljö, dels en kultur som gör att lärare vill arbeta i Mellerud.

Vidare kommer jag kämpa för trygghetsfrämjande åtgärder. Inte en enda Mellerudare ska känna sig otrygg ute på gator och torg. Vi behöver satsa på kameraövervakning och lokala ordningsvakter.

Jag vill ta krafttag kring integrationen, sluta med ineffektiva projekt som ser bra ut på papper, men som inte får ut en enda person i riktiga jobb. Jag vill införa skarpa krav på motprestation för att erhålla bidrag, och jag kommer fokusera på att motverka bidragsfusk.

Telefon:
070-766 70 26