4 juli, 2023

Nya förslag för fler bostäder

När Moderaterna i Västra Götaland höll förbundsstämma i Mariestad, blev det en heldag kantad av politik. En medlem som bidragit, från Västra Götalands 49 kommuner, var Nicklas Gretzer från Göteborg, som med sina motioner med förslag om höjning av fribeloppet vid uthyrning och förslag om fri hyressättning vid nyproduktion, kom att påverka den moderata bostadspolitiken.

Vi ringde upp Nicklas Gretzer för att få veta lite mer om honom och idéerna bakom hans motioner.

Nicklas berättar att han är uppvuxen i Göteborg och är hemmahörande i föreningen Innerstaden. Han har uppdrag i Grundskolenämnden i Göteborgs Stad och jobbar som skattekonsult. På fritiden spelar han squash och golf.

Han har tidigare aldrig skrivit några politiska motioner, men när han väl hade skrivit den första tyckte han det var roligt och skrev ytterligare tre motioner. I år skrev han totalt fyra motioner till Göteborgsmoderaternas kretsårsmöte, varav tre med förslag på förändringar inom bostadspolitiken. Två av dessa gick vidare till förbundsstämman, och de kommer dessutom att gå vidare till Moderaternas partistämma i höst.

På frågor om varför det blev dessa motioner och hur han kom på förslagen berättar han:

– Själva grundproblematiken till att jag valde att skriva motioner på detta området är att vi har bostadsbrist. Framför allt i storstäderna. I mitt vardagliga arbete som skattekonsult för mellanstora bolag, märker man att det är problem med bostäder. Där har de svårt att rekrytera och om man får tag på folk, så är det inte självklart att de hittar någonstans att bo.

– Incitamentet är att få folk att hyra ut mer för att få fler bostäder på marknaden och att det blir relativt billig uthyrning för studenter och arbetssökande till enkla jobb.

Förslaget i den ena motionen är att höja fribeloppet för uthyrning av privatbostad. Nicklas pekar på alternativet att höjningen sätts till 1,5 inkomstbasbelopp, som motsvarar ca 110 000 kronor, men säger att oavsett vilken höjning det blir, kommer det att innebära flera fördelar som att incitamenten till att hyra ut extrarum, friggebod eller Attefallshus väsentligt höjs. Nicklas berättar vidare:

– Förslaget om att höja fribeloppet vid uthyrning har jag tänkt länge på som skattekonsult. Beloppet har aldrig ändrats och jag har tänkt att det är konstigt att det inte är kopplat till inkomstbasbelopp eller något annat som är kopplat till inflationen.

– Det finns ett fribelopp om 40 000 kronor för uthyrning av privatbostad. Fribeloppet infördes 2007, och har inte ändrats sedan dess. Bara av den anledningen att 40 000 kronor var mycket mer 2007 än idag är en anledning att höja fribeloppet. Sen tycker jag att det är onödigt att ha fasta belopp. Det är bättre att koppla till inkomstbasbelopp, så att fribeloppet förändras i takt med inflationen och prisutvecklingen.

En annan fördel är att Skatteverket inte behöver ha samma kontrollfunktion: 

– Skatteverket gjorde för ett tag sedan en särskilt riktad insats på uthyrning av privatbostad och deras slutsats är att många felredovisar detta. En höjning av fribeloppet gör att skatteverket inte behöver ha samma kontrollfunktion.

Efter det att motionen skrevs har regeringen skickat ut ett motsvarande förslag till skatteförändring i höstbudgeten, där förslaget är att höja fribeloppet från 40 000 till 50 000 kronor. Nicklas tycker inte att det är tillräckligt:

– En höjning till 50 000 kronor täcker inte inflationsökningen. Höjningen är snabbt uppäten. Varför endast höja från 40 till 50 000 kronor?

Om idén till det andra förslaget, om fri hyressättning vid nyproduktion, säger Nicklas att det var ytterligare en fråga som angrep bostadsbristen, och det passade bra:

– Den stora skillnaden med förslaget är att hyresvärdarna sätter verklig hyra. I Sverige kallar vi det marknadshyra. I resten av världen kallar man det hyra. I dagsläget får man inte ta ut en marknadsmässig hyra. Det är ett problem.

– Att få ta marknadsmässigt betalt för det man bygger är en förutsättning för att folk ska fortsätta bygga hyresbostäder. Alternativet är den socialdemokratiska vänstervinkeln med bidrag och stöd, men det är alltid en sämre lösning än att marknaden hanterar det själv.

I höst kommer motionerna att behandlas på partistämman, men innan dess ska Nicklas på bilsemester med familjen till Italien. Han ska även hälsa på svärmor och föräldrarna på kusten och han vill hinna med en golfrunda emellanåt.

FAKTA
Regeringen gav 22 juni 2023, en särskild utredare i uppdrag att föreslå hur reglerna om privatpersoners uthyrning av bostäder kan ändras för att underlätta uthyrning. Utredaren ska ta ställning till hur hyror för nyproducerade lägenheter ska kunna ändras för att det ska bli enklare att bygga nya hyresbostäder. Uppdraget ska redovisas senast 2 september 2024.

Ta ställning och dela artikeln