17 februari, 2023

Gustaf Josefson och Monika Beiring – nya moderater i regionstyrelsen

Västra Götalandsregionen har under åtta år styrts av GrönBlå Samverkan. Samarbetet har på många sätt varit framgångsrikt. Inte minst har stora satsningar gjorts för att stärka attraktiviteten att arbeta inom sjukvården, och på att höja löner och ersättningar för medarbetarna. Efter valet i höstas valde Miljöpartiet att bryta samarbetet för att istället bilda en ny ledning med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

I den moderata regionstyrelsegruppen ingår Gustaf Josefson (M), som är nytt regionråd och Monika Beiring (M), nytillträdd regionrådsersättare. De båda har ansvar för hälso- och sjukvårdspolitiken för Moderaterna. Vi träffade dem för att få lära känna dem närmare och för att få veta mer om regionpolitiken. 

Gustaf är Mölndalsbon som klev in i regionpolitiken 2020, när han valdes till ordförande i styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Han har en bakgrund som officer och har därefter utbildat sig till nationalekonom på Handelshögskolan i Göteborg, med examen som civilekonom. Gustaf är också en av arkitekterna bakom den nya politiska organisationen som Västra Götalandsregionen införde efter årsskiftet: 

– En av drivkrafterna för mitt engagemang är att utveckla lösningar för att bekämpa sjukvårdsköerna och hantera de ekonomiska utmaningar som regionen står inför de kommande åren.

– Mina politiska fokusområden är ekonomi, styrning, ledning och organisation. Och jag tycker det är viktigt att vi kan få större effekt i regionens verksamheter för invånarnas skattemedel. 

Monika är personalvetare från Göteborg. Hon valdes in regionfullmäktige första gången 2018 och under den förra perioden var hon ordförande i styrelsen för Närhälsan som bland annat ansvarar för de vårdcentraler som Västra Götalandsregionen driver i egen regi. På frågan om vad som ligger henne närmast om hjärtat i politiken blir svaret:

– En tillgänglig vård när människor behöver den. Det handlar både om att korta köerna för att t ex få en operation men också om att utveckla primärvården och förbättra tillgången till den med ökade öppettider och tidsbokning på nätet. Det måste bli lättare att komma i kontakt med vården.

Monika berättar vidare om sig själv att hon tillhör skaran som är ganska duktig på att somna ifrån “bra” filmer och hon tittar gärna på spännande serier. Är hon ensam blir det gärna en dokumentär. Till vardags läser Monika handlingar, men till semestern packar hon ner spännande pocketböcker och hon brukar hinna med ett antal under sommaren. 

Privat har de båda familjer med barn och Monika har husdjur, både katt och ponny. Om sin fritid säger Monika:

– Jag umgås med familjen, med vänner, är ute i naturen. Till vardags så lägger jag en del tid på att köra barnen till aktiviteter, på sommaren tar vi gärna en tur på havet.

Monika bjuder även på sig själv och säger: 

– Det ni inte visste om mig är att jag gjorde min första, och förmodligen enda, hole-in-one när jag var höggravid med första dottern.

När det gäller politiken har de uppdrag som ligger nära varandra i varsin av de två nyinrättade centrala hälso- och sjukvårdsnämnderna. Gustaf har uppdraget som 1:a namn i den nya Operativa Hälso- och sjukvårdsnämnden och Monika har uppdraget som 2:e vice ordförande i den nya Strategiska Hälso- och sjukvårdsnämnden. De båda är överens om att fortsätta arbeta aktivt för att regionens ekonomiska medel ska användas där de gör mest nytta och till att öka tillgängligheten och korta väntetiderna. 

I sina nya uppdrag kommer de att kunna arbeta tillsammans kring de utmaningar de ser. Inte minst återgår samhället, och sjukvården nu till en mer normal situation efter år som präglats av pandemin, men de båda konstaterar att den kommande tiden innebär ett tufft ekonomiskt läge och ett begränsat reformutrymme. Effekterna av Rysslands aggressionskrig i Ukraina, hög inflation och risken för en djup lågkonjunktur och ökad arbetslöshet oroar. 

– Vi står inför ett läge som kommer kräva tydlig styrning, minskad administration och effektivare verksamhet. Det räcker inte att förändra den politiska organisationen för att lösa det. Även system, rutiner, arbetssätt och kultur behöver ses över och förändras, påtalar Gustaf. 

Regionens uppdrag är brett, med ansvar för hälso- och sjukvård, regional utveckling, kollektivtrafik och kultur. Gustaf fortsätter:

–     Det är också viktigt att vi gör rätt prioriteringar och värnar den faktiska kärnverksamheten. Om vi ska kunna göra nödvändiga satsningar inom sjukvården medel frigöras från områden som har vuxit sig alltför stora. En sådan del är administrationen inom Västra Götalandsregionen.

Den nya politiska organisationen som är införd skapar en angelägen bantning av de byråkratiska pålagorna. Moderaterna var med och la fram förslaget om effektivisering av koncernkontoret. Det beräknas i ett första steg kunna frigöra ca 60 miljoner kronor. 

– Det är verkligen inte några småpengar, men vi måste göra mer och vi måste gå längre. Målsättningen måste vara att ytterligare skära ner på de administrativa kostnaderna och förflytta fokus dit de gör mest nytta – till vår kärnverksamhet, säger Monika avslutningsvis.

Ta ställning och dela artikeln