6 maj, 2022

40,000 kronor i ökade kostnader för dig i villa. Det är orimligt.

El-, bränsle- och matpriserna ökar mycket mer än lönerna. Nu ser det ut som att även boräntorna kommer att stiga. Du som villaägare får mindre pengar kvar när räntor, elräkning och annat är betalt.

Enligt SBAB kommer en genomsnittlig barnfamilj drabbas av kostnadsökningar på 40,000 kronor under 2022. Trots det talar andra partier om ett återinförande av fastighetsskatten, vilket i snitt skulle innebära 25 000 kronor extra i skatt per år för husägare i Göteborg.

Prisökningarna har gjort att du betalar mycket mer skatt än vad som var tänkt. Socialdemokraterna väljer att dela ut tillfälliga bidrag fram till valdagen för att familjerna ska kunna betala för de ökade kostnaderna. Moderaterna vill sänka skatten på bensin och el, för att familjerna ska få en långsiktig lösning, inte bara tillfälliga bidrag.

Andra partier talar om höjda skatter. Det gäller även här i Göteborg där oppositionen vill höja kommunalskatten. Moderaterna vill mildra slaget mot familjernas ekonomi genom att fler går till jobbet varje dag. Göteborg har under Moderaternas ledning den lägsta arbetslösheten bland storstadsregionerna. Det ger mer pengar till välfärden än skattehöjningar.

En röst på Moderaterna är en röst för familjerna.

Ta ställning och dela artikeln