Moderata Seniorer

Inger René, ordförande Västra Götaland 
0725 22 69 35
inger.m.rene@gmail.com    

Britt Olsson, ordförande Göteborg
brittolsson8@gmail.com