Moderata Seniorer

Britt Olsson, ordförande Göteborg
brittolsson8@gmail.com
            
Inger René, Moderata Seniorer MVG
0725 22 69 35
inger.m.rene@gmail.com