Nu får vi ordning på Västra Götaland

Vi tror på ett Sverige där alla som vill och kan arbeta har ett jobb att gå till. På ett Sverige som ser alla och glömmer ingen. Som håller ihop och låter alla komma till sin rätt.

Golftävling

Viktiga politiska frågor som får ordning på Sverige

Lag och ordning

Moderaterna föreslår mönsterbrytande åtgärder för att bekämpa gängen. Vi satsar stora pengar på rättsväsendet för att fler brott ska kunna klaras upp.

Lag och ordning

Eller se allt om #Lagochordning

Ekonomi och jobb

Moderaterna vill återinföra arbetslinjen i Sverige. Det ska alltid löna sig att arbeta och stora reformer behövs för att bryta långtidsarbetslösheten.

Ekonomi och jobb

Eller se allt om #Ekonomiochjobb

Bli medlem i Moderaterna eller Moderata Ungdomsförbundet

100 kr

  • Höj straffen

  • Fixa jobben

  • Sänk skatten

  • Få ordning på skolan

Skänk 200 kr

Bidra till att få ordning på Sverige!
Ditt bidrag kan göra stor skillnad.

200 kr

  • Gör att vi når fler

  • Ökar kraften i våra budskap

  • Ökar genomslaget

  • Investering i att få ordning på Sverige

Skänk 200 kr