Moderatkvinnorna

Moderatkvinnorna leds av en central styrelse. Därutöver består organisationen av länskvinnoordföranden med sin egen organisation, en för varje län.

Huvuduppgifterna för verksamheten både lokalt och centralt är att arbeta politiskt, genomföra utbildningar, rekrytera nya medlemmar och att lyfta fram kvinnliga företrädare och kvinnors aspekter i politiska frågor. På så sätt skapas förutsättningar för ökade insatser av kvinnor i partiorganisationen som förtroendevalda i politiska församlingar.

Här kan du bland annat läsa mer om Moderatkvinnornas historia, verksamhet och hur du blir medlem!

AKTUELLT
Moderatkvinnorna Moderatkvinnorna
?AFTONBLADET: JUSTITIEMINISTERN (S) SVIKER SVERIGES KVINNOR

Sommarens våldtäktsrapporter har duggat tätt. Uppsala, Rissne, Piteå; listan över kvinnor som utsatts för våldsamma övergrepp kan göras lång. Moderatkvinnornas ordförande Josefin Malmqvist skriver på Aftonbladet Debatt om behovet av kraftfulla åtgärder.

❗️Utsattheten för sexualbrott har ökat kraftigt under Morgan Johanssons (S) tid som justitieminister: för tredje året i rad ökade antalet anmälda våldtäkter år 2018 till drygt 20 anmälda våldtäkter om dagen. Trots det saknas åtgärder.

?Moderatkvinnorna föreslår:
? Fler poliser
? Skärpta straff och fler utvisningar
? Bättre utredningsresurser

?Läs artikeln här: https://www.aftonbladet.se/debatt/a/8m7j6d/stoppa-valdtakterna--ni-sviker-kvinnorna

❓Vad tycker du?
Läs mer
Facebook
Moderatkvinnorna Moderatkvinnorna
?SÅ KOMMER FLER UTRIKES FÖDDA KVINNOR I JOBB ?

Vägen in till arbetsmarknaden är i vissa fall lång för utrikes födda kvinnor, inte minst på grund av språkhinder och föräldraledighet, och här behöver politiken formulera nya svar.

Om detta arrangerade Moderatkvinnorna ett seminarium under Moderaternas dag i Almedalen. Stort tack till den meriterade panelen:

?Susanne Ackum, forskare och tidigare statssekreterare hos Anders Borg och generaldirektör för Ifau
?Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson för Moderaterna
?Carolin Dahlman, politisk redaktör Kristianstadsbladet
?Elina Fergin Wennberg, forskare vid Stoxkholms universitet, Örebro universitet och HUI Research
?Vår ordförande Josefin Malmqvist modererade

Vill du se seminariet i efterhand??
Läs mer
Facebook
Moderatkvinnorna Moderatkvinnorna
❌STOPPA VÅLDTÄKTSEPIDEMIN?

❗️Sommarens våldtäktsrapporter har duggat tätt. Uppsala, Rissne, Piteå; listan över kvinnor som utsatts för våldsamma övergrepp kan göras lång.

❗️Utsattheten för sexualbrott har ökat kraftigt under Morgan Johanssons (S) tid som justitieminister: för tredje året i rad ökade antalet anmälda våldtäkter år 2018 till drygt 20 anmälda våldtäkter om dagen.

?Hitintills i år har antalet anmälda våldtäkter ökat med 14 procent.

Nu krävs kraftfulla åtgärder – inte fler bortförklaringar.

?Moderatkvinnorna föreslår:

⚖️Skärpta straff
• Skärp minimistraffet för våldtäkt av normalgraden från 2 till 3 års fängelse.
• Underlätta utvisning ur landet i de fall gärningsmannen saknar svenskt medborgarskap.
• Slopad preskriptionstid för våldtäkt. Med modern teknik kan fler brott klaras upp.

?‍♀️Fler poliser med utökade resurser
• Fler poliser och utökade utredningsresurser.
• Inrätta grupper specialiserade på sexualbrott i alla polisregioner.
• Fler övervakningskameror i det offentliga rummet, för att underlätta utredningar.

?Vad tycker du?
Läs mer
Facebook
Moderatkvinnorna Moderatkvinnorna
Hör Ulf Kristersson lyfta fram sin vision för jämställdheten mellan kvinnor om män, under sitt tal under Moderaternas dag i Almedalen:

"I den svenska modellen råder verklig jämställdhet och jämlikhet. Där får flickor samma chans som pojkar. Där är kvinnor trygga även när det är mörkt ute. Där har kvinnor och män lika lön för lika arbete – och står på egna ben även efter pension."

?Jag håller med!

⚖️Vilken är din viktigaste jämställdhetsreform?
Läs mer
Facebook
Moderatkvinnorna Moderatkvinnorna
??EU KAN BLI MER JÄMSTÄLLT⚖️

Två skickliga och erfarna borgerliga kvinnor föreslås till topp-positioner i EU:

?Ursula von der Leyen föreslås bli ny ordförande för EU-kommissionen, första kvinna någonsin!

?Christine Lagarde föreslås bli ny ordförande för Europeiska centralbanken (ECB), första kvinna någonsin!

?Kvinnor som krossar glastak!
Läs mer
Facebook
Moderatkvinnorna Moderatkvinnorna
Villkora bistånd till El Salvador - våldtäktsoffer döms för mord

Ett 19-årigt våldtäktsoffer i El Salvador dömdes till 30 år i fängelse för mord, efter att hon förlorat barnet under graviditeten. Abort är olagligt i alla situationer i El Salvador. Efter nära 3 år i fängelse ska nu rättegången i dagarna tas om.

Sverige betalade förra året 15 miljoner kr i bistånd till El Salvador. Nu behöver Sverige villkora biståndet, så att stöd går till att stärka mänskliga - och därigenom kvinnors - rättigheter!

***
I El Salvador är kvinnor utsatta, exempelvis:

- Var 15:e timme dör en kvinna som följd av våld.
- 60% av sexualbrottsanmälningarna förra året rörde flickor i åldern 12 till 17.

***

?Tycker du också Sverige borde se över villkoren för biståndet?
Läs mer
Facebook
Moderatkvinnorna Moderatkvinnorna
?️‍?Stockholm Pride är slut för i år, men kampen för allas lika fri-och rättigheter fortsätter! För även i Sverige 2019 finns det mycket kvar att göra.?️‍?

?Moderaterna har tagit upp kampen för att legalisera surrogatmödraskap i Sverige. För att även kvinnor ska få fatta beslut om sin egen kropp, och för de som inte kan bilda familj på annat sätt, eller så väljer, inte ska behöva söka sig utanför landet.

?Det finns också fler strider kvar att utkämpa. Vi behöver fortsätta genom att modernisera familjerätten. Vi behöver förebygga och skärpa straffen mot hot, hat och hedersförtryck. Vi behöver ta bort den förlegade diskrimineringen inom blodgivning. För att nämna några exempel.

?Moderatkvinnorna fortsätter kampen för allas lika värde!
Läs mer
Facebook
Moderatkvinnorna Moderatkvinnorna
?? ÅTERUPPRÄTTA TRYGGHETEN I SVERIGE!

? Bekämpa de kriminella på bred front och återupprätta tryggheten i vårt land. Det skriver Moderatkvinnor runt om i landet. Här Åsa Ågren Wikström, styrelseledamot för Moderatkvinnorna, och Anna-Karin Nilsson, länsordförande för Moderatkvinnorna i Västerbotten, i Västerbottens-Kuriren.

Moderatkvinnorna föreslår:

✅ Fler poliser och en ökad polisnärvaro i hela landet.
✅ Skärpta straff och slopad preskriptionstiden vid våldtäkt och andra allvarliga sexualbrott.
✅ Fler brott ska leda till utvisning. Utländska våldtäktsmän ska efter avtjänat straff utvisas.
✅ Förstärk polisens utredningsverksamhet för sexualbrott.
✅ Fler övervakningskameror.
✅ Inrätta särskilda grupper som är specialiserade på sexualbrott i varje polisregion.
✅ Åklagarmyndigheten, domstolarna och Kriminalvården ska rustas att hantera en ökad arbetsbörda.
✅ Trygghetsskapande insatser på kommunal nivå i det offentliga rummet.
✅ Anlitande av lokala ordningsvakter som komplement till polisen.

? Gilla och dela om du också vill se hårdare tag mot brottsligheten!
Läs mer
Facebook