En utrikespolitik som utgår från svenska intressen och värderingar

Utrikespolitikens uppgift att värna Sveriges säkerhet, frihet och självständighet. Det handlar om att värna mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstat samt marknadsekonomi.

Sveriges utrikespolitik ska utgå ifrån svenska intressen, som landets säkerhet och vårt gemensamma välstånd. Samtidigt ska våra värderingar om mänskliga fri- och rättigheter, demokrati, rättsstat samt marknadsekonomi alltid vägleda hur vi agerar internationellt.

Vi ser hur stater med intressen och värderingar som skiljer sig från våra, försöker stärka sitt globala inflytande. Dels skapar auktoritära stater nya samarbeten utanför de etablerade organisationerna, och dels ökar auktoritära stater sitt engagemang inom redan etablerade FN-organ.

Utvecklingen i det multilaterala systemet riskerar att få negativa konsekvenser för internationellt samarbete såväl som för Sveriges förmåga att vara med och forma normer och standarder.

Vi vill att svensk utrikespolitik ska värna marknadsekonomin

Handeln med omvärlden utgör grunden för vårt välstånd. Svensk utrikespolitik ska således alltid värna marknadsekonomin, äganderätten och det regelbaserade handelssystemet. En aktiv frihandelsagenda – där vi samtidigt värnar våra säkerhetsintressen – utgör en viktig grund för engagemanget i EU. Den inre marknaden är en ovärderlig tillgång i en allt mer oförutsägbar värld.

Vi vill stärka svenskt försvar och att Sverige går med i NATO

Svensk säkerhet utformar vi tillsammans med andra. Redan nu har vi tagit viktiga steg för att tydliggöra att det är solidaritet, inte neutralitet, som gäller. Men det räcker inte. Den osäkra utvecklingen i Sveriges närområde tydliggör behovet av ett fullt finansierat och långsiktigt försvarsbeslut såväl som ett svenskt Natomedlemskap.

Vi vill ha en utrikespolitik som prioriterar ett ökat samarbete i norra Europa

Den värdegemenskap samt de strategiska och historiska band som för Sverige samman med grannländerna i Norden och Baltikum ska värnas. Samarbetet mellan de åtta nordisk-baltiska staterna (NB8) utgör nämligen en viktig grund för Sveriges förmåga att forma allianser med likasinnade och bygga en grund för vårt engagemang i världen.

Vi vill att Sverige och EU ska ha en tydlig linje gentemot Kina

Sverige bör aktivt driva en politik som syftar till att etablera täta och omfattande samarbeten med likasinnade länder i världen som delar våra demokratiska värderingar och den gedigna tillit som karaktäriserar Sverige och till oss många närstående länder. Den fria världens förmåga att agera gemensamt är avgörande i en tid av ökade stormaktskonflikter och ett förändrat geopolitiskt landskap där Kina blir en allt större utmaning.

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i andra hjärtefrågor?

EU

Eller se allt om #EU