Flyget

Flyget behövs för att vi ska kunna ha tillväxt och jobb i hela landet. Moderaterna vill bygga ut Arlanda, avskaffa flygskatten och satsa på hållbara bränslen och elflyg.

Vi behöver flyget eftersom det långsiktigt stärker jobb och tillväxt i hela Sverige. Vi klarar oss inte utan goda förbindelser mellan norra och södra Sverige, eller till och från Stockholm. Flyget är mitt uppe i en snabb omställning med ökad användning av biobränslen, vätgas och utveckling av elflyg. Självklart är det något som Moderaterna vill bejaka. 

Hela Sverige måste nämligen kunna leva och växa. Landsbygden och storstaden behöver varandra.

Sverige behöver flyget – stoppa nedläggningen av Bromma

Regeringen har beslutat att lägga ned Bromma flygplats, med motiveringen att det är möjligt att flytta flygtrafiken till Arlanda istället. Men det är ett felaktigt påstående. Arlanda har nämligen inte tillräcklig kapacitet för att ta över den flygtrafik som finns på Bromma idag. Inte heller har ett beslut blivit fattat om att bygga ut Arlanda så att flygplatsen ska kunna klara av ökad flygtrafik. Det är direkt oansvarigt. 

Nedläggningen av Bromma kommer att påverka flyget, och därmed svenska företag och jobb negativt. Det är ett slag mot vår konkurrenskraft eftersom Sverige är beroende av ett fungerande inrikesflyg. Det kommer även hota de regionala flygplatsernas överlevnad, vilket innebär ett kraftigt försämrat beredskapsläge.  Alla beslut som leder till att Bromma läggs ned innan det fattats trovärdiga beslut om att bygga ut Arlanda kommer en ny borgerlig regering att riva upp om vi vinner valet 2022. 

Moderaternas förslag:

  • Moderaterna kommer att riva upp alla beslut om att lägga ned Bromma om vi vinner valet, om inget tillförlitligt beslut om att bygga ut Arlanda fattas för att kompensera flyget.

Arlanda ska bli Nordens ledande flygplats

Sverige är ett handelsberoende land med blicken ut mot världen. Arlanda är en viktig förutsättning för detta. Varje år reser över 26 miljoner passagerare till och från flygplatsen. Den siffran väntas kommer enligt beräkningar att öka till 40 miljoner passagerare år 2040.

Swedavia menar att vi behöver bygga ut Arlanda redan år 2035 för att möta det ökade antalet passagerare. Regeringen har dock förhållit sig passiv och inte ens låtit den utredning som arbetar med frågan om Arlanda att lägga fram ett förslag om utbyggnad av flygplatsen. 

Moderaterna vill bygga ut Arlanda och infrastrukturen kring flygplatsen med målet att bli Nordens ledande flygplats, en hubb för jobb och tillväxt, med fler direktflyg ut i världen.

Moderaternas förslag:

  • Moderaterna vill bygga ut Arlanda med målet att Arlanda ska bli den ledande flygplatsen i Norden.

Moderaterna säger nej till flygskatten

Moderaterna säger nej till regeringens nationella flygskatt. Det är en skatt på resande, som inte tar någon hänsyn till hur stora utsläpp flygplanen ger upphov till. Dessutom betalar vi flyget för sina utsläpp i EU:s system för handel med utsläppsrätter. 

Däremot bejakar Moderaterna en utveckling där flyget drivs med en högre andel hållbara biobränslen och utvecklingen av elflygplan, som går snabbt framåt. Flygbolaget BRA bedömer att de kan börja trafikera sträckan Visby – Stockholm med elflygplan om 5 år.

Moderaternas förslag:

  • Satsa på utvecklingen av fossilfria bränslen till flyget och utvecklingen av elflygplan

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i andra hjärtefrågor?