Jämställdhet börjar i plånboken.

Arbetslinjen är en fråga om både frihet och jämställdhet. När kvinnor arbetar och tjänar egna pengar ökar självbestämmandet.

Jämställdhet är även bra för samhället i stort. Om kvinnor skulle lönearbeta i lika stor utsträckning som män skulle Sveriges BNP öka med över 400 miljarder kronor – per år.

Kvinnor har än idag bara 77% av mäns totala inkomster. Föräldraskap påverkar kvinnors arbetsinkomst negativt, motsvarande effekt syns inte för män. Det påverkar lönen, karriären och den framtida pensionen. Dessa faktorer har en konkret påverkan på kvinnors liv; 1 av 5 kvinnor uppger exempelvis att de inte skulle ha råd att skilja sig.

Vi vill:

  • Sänka skatten mest för de med låga inkomster. Arbete ska alltid löna sig.
  • Utöka RUT-avdraget. På så sätt får fler råd att köpa in avlastning till det obetalda hemarbetet, och fler företag startas.
  • Underlätta för fler par att dela på pensionen och låt mer av pensionen ingå vid bodelning.
  • Öka lönespridningen i offentlig sektor. Ansträngning ska alltid löna sig, även inom kvinnodominerade yrken.