Moderatkvinnorna – Jämställdhet är frihet

Jämställdhet för oss är att alla ska ha samma valmöjligheter i livet, inte att vi alla ska göra samma livsval. Vår utgångspunkt är att bekämpa de ofriheter som begränsar kvinnor idag.

Moderatkvinnorna är ett nätverk i Moderaterna med huvuduppgiften att arbeta politiskt, genomföra utbildningar, rekrytera nya medlemmar och att lyfta fram kvinnliga företrädare och kvinnors aspekter i politiska frågor. På så sätt skapas förutsättningar för ökade insatser av kvinnor i partiorganisationen som förtroendevalda i politiska församlingar.

Här kan du bland annat läsa mer om Moderatkvinnornas historia, verksamhet och hur du blir medlem!

Josefin Malmqvist, ordförande Moderatkvinnorna. Ulf Kristersson, partiledare Moderaterna.

Alla nyheter

Alla nyheter

Moderatkvinnornas valupptakt 2022

Populär

Ansök till Aktion MKF!

Viktiga politiska frågor som får ordning på Sverige

Lag och ordning

Moderaterna föreslår mönsterbrytande åtgärder för att bekämpa gängen. Vi satsar stora pengar på rättsväsendet för att fler brott ska kunna klaras upp.

Lag och ordning

Eller se allt om #Lagochordning

Jämställdhet

Jämställdhet

Eller se allt om #Jämställdhet

Ekonomi och jobb

Moderaterna vill återinföra arbetslinjen i Sverige. Det ska alltid löna sig att arbeta och stora reformer behövs för att bryta långtidsarbetslösheten.

Ekonomi och jobb

Eller se allt om #Ekonomiochjobb

Ta steget

Bli medlem i Moderaterna eller Moderata Ungdomsförbundet

100 kr

  • Byt ut regeringen

  • Höj straffen

  • Fixa jobben

  • Sänk skatten

Bli medlem

Ditt stöd behövs

Bidra till att få ordning på Sverige och att byta ut regeringen

200 kr

  • Gör att vi når fler

  • Ökar kraften i valrörelsen

  • Ökar genomslaget

  • Investering i att få ordning på Sverige

Skänk 200 kr