17 mars, 2023

Alliansen: Avskaffa zonerna i kollektivtrafiken från 2024

På Trafik och samhällsutvecklingsnämnden den 27 mars finns ett förslag om att införa ett nytt biljettsystem för enkelbiljetter i kollektivtrafiken. Förslaget innebär att dagens zoner avskaffas och att en tidstaxa införs.

Syftet med beslutet är att öka det hållbara resandet i regionen genom att:

  • Ta bort zonerna och införa ett enhetspris för enkelbiljetter.  
  • Införa student- och pensionärsrabatt på hela utbudet, även enkelbiljetter. Gäller även förmånstagare.
  • Möjliggöra lansering av smarta biljett- och betallösningar, så som blippa och res med betalkort.

Enkelbiljetten kommer att finnas i två prisnivåer, vuxen och rabatterat pris och kommer att gälla i 75 minuter. Med enkelbiljetten kan man resa så långt och hur mycket man vill, sista bytet ska ske inom 75 minuter. Priset på enkelbiljetten blir detsamma oavsett var man köper den, ombord eller hos ombud, i appen eller betalar med reskassa. Även periodbiljetter får två prisnivåer, vuxen och rabatterat, vilket innebär att man som ungdom, student, pensionär eller förmånstagare fritt kan välja vilken biljettyp som passar bäst och ändå få rabatt.

Införandet av tidstaxa möjliggör nya smarta lösningar för biljettköpet, till exempel kommer man i framtiden kunna blippa och resa med betalkort. Syftet är att minska tröskeln till kollektivtrafiken och få fler att ställa bilen och i stället resa med kollektivtrafiken.

– Jag är glad att kunna presentera en denna förändring som underlättar för alla resenärer i och till vårt län. Med tidstaxan tar vi bort onödiga hinder och gör det enklare att resa hållbart. Dessutom skapar vi förutsättningar för smarta biljett- och betallösningar, såsom “Blippa och res med betalkort”, säger Cecilia Linder (M), ordförande i Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden.

Fakta

Beslut om nytt biljettsystem för enkelbiljetter fattas på Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden den 27 mars. Beslut om taxor och avgifter fattas i samband med budgeten för 2024 av regionfullmäktige i juni.

Bifogade filer

Presentation om enzonstaxa i Region Uppsala

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i dessa hjärtefrågor?