13 maj, 2022

Vägen framåt är att Modernisera Region Uppsala

Akademiska sjukhuset behöver ett tydligt uppdrag med fokus på avancerad och högspecialiserad vård.

Om ingenting görs kommer svårigheterna att rekrytera leda till fortsatt bristande tillgänglighet i vården. Detta skriver Michael Häggman i UNT 22 april. Detta håller vi helt med om. Därför går vi till val på att modernisera Region Uppsala. Det innebär bland annat att vi vill förtydliga vårdgivarnas uppdrag, ta hjälp av samtliga aktörer som vill bidra i arbetet med att korta vårdköerna, ge patienterna vård av god kvalitet, i rätt tid, till rätt kostnad. Det går inte att som Michael Häggman påstår använda tillfälliga överskott för att köpa sig ur grundproblematiken.

Uppsala län är ett välmående och växande län där skatteintäkterna ökat under lång tid. Under det förra styret höjdes skatten med över 1 miljard kronor. Trots det finns problem med bristande tillgänglighet och kompetensförsörjning. Ständiga skattehöjningar utan tydliga krav på att modernisera organisationen har inte gynnat Region Uppsala eller Akademiska sjukhuset. En kostnadseffektiv vård är ett krav från både skattebetalarna och remittenterna, därför ska inte vården i Region Uppsala kosta mer än vården gör i andra regioner med universitetssjukhus.

Moderaterna menar att vägen framåt är att modernisera organisationen så att fler patienter får vård i tid och medarbetare en bättre arbetsmiljö. I detta arbete måste vi hitta nya arbetssätt, ta hjälp av digitaliseringens möjligheter, samarbeta mellan olika vårdnivåer och över regiongränser. Vi måste skapa oss en bättre bild av hur produktion, ekonomi och kvalitet hänger samman. Akademiska sjukhuset behöver ett tydligt uppdrag med fokus på avancerad och högspecialiserad vård. Att fortsätta i gamla hjulspår kommer inte ge fler patienter vård i tid, leda till en bättre arbetsmiljö eller hjälpa Akademiska sjukhuset med en ekonomi i balans. Vårt ansvar för patienterna kräver reformer där varje skattekrona används på bästa möjliga sätt.

Emilie Orring, (M) Regionråd

Ulf Haglund, kandidat regionfullmäktige Uppsala (M), professor emeritus kirurgi Akademiska sjukhuset

Svante Berg, kandidat till regionfullmäktige Enköping (M), överläkare och docent i ortopedisk kirurgi

Debattartikeln publicerades i UNT 13 maj 2022.

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i dessa hjärtefrågor?