10 mars, 2023

Moderaterna måste vinna kvinnor för att vinna val

Moderaternas minskade väljarstöd i valet 2022 utgörs av kvinnor. Nu behöver partiet prioritera sakfrågor som även kvinnor tycker är viktiga, förändra tonaliteten i kommunikationen och hitta ett hållbart förhållningssätt till Sverigedemokraterna, skriver Moderatkvinnorna i sin valanalys, som presenteras idag.

Moderaternas väljarstöd bland kvinnor sjönk för tredje valet i rad. Väljarstödet bland män låg kvar på 21 procent, likt i valet 2018, medan partiets tapp utgörs av kvinnor: från 19 till 17 procent.

– För att Moderaterna ska fortsätta vara den samlande kraften inom svensk politik behöver vi arbeta för ett ökat förtroende från befolkningen i allmänhet, och kvinnor i synnerhet. Då behöver vi byta strategi, säger Josefin Malmqvist, ordförande Moderatkvinnorna.

Moderatkvinnornas eftervalsanalys pekar ut tre huvudsakliga områden där strategin behöver förändas:

  1. Prioritera sakfrågor som både män och kvinnor tycker är viktiga

I den Novus-undersökning Moderatkvinnorna beställt svarade kvinnor i signifikant högre grad än män att sjukvård (46 procent), skola och utbildning (34 procent) och klimat- och miljö (32 procent) haft störst betydelse i val av parti i riksdagsvalet.

Enligt SVT:s Valu är samtidigt andelen väljare som tycker att Moderaterna har bäst politik i dessa frågor låg: sjukvård (10 procent), skola (12 procent) och miljö- och klimat (12 procent).

– Att ha så lågt förtroende i halva väljarkårens viktigaste frågor är inte hållbart. Inom flera av dessa områden har Moderaterna väl genomarbetade politiska förslag, men vi behöver berätta om dem. Inom andra områden behöver vi göra vår hemläxa för att fortsätta utveckla politiken, säger Josefin Malmqvist.

  1. Den hårda kommunikationen och tonaliteten behöver nyanseras

I Novusundersökningen svarade kvinnor (på en fritextfråga) att de uppfattade partiets kommunikation och företrädare i valrörelsen som ”aggressiva” och ”hårda”. Samtidigt uppgav män i större utsträckning att de uppfattade den som ”populistisk” och ”rak”. När vi frågade: ”Finns det någon fråga där du i grunden håller med Moderaterna, men där du tycker att förslagen eller retoriken är alltför långtgående?” dominerade kriminalitet, invandring och integration de öppna svaren.

Moderaterna bör fortsatt prata om ”hårda” frågor, men på ett sätt så att kvinnor och män känner igen sig.

  1. Hitta ett hållbart förhållningssätt till Sverigedemokraterna

Novusundersökningen visar att kvinnor i signifikant lägre grad än män tycker att närmandet till Sverigedemokraterna varit positivt. I valanalysen konstateras att medan Moderaterna har enats om Tidöavtalet med SD måste partiet också våga prata om skillnaderna mellan partierna.

Valanalysen presenteras även på Dagens Industris debattsida av Josefin Malmqvist, ordförande Moderatkvinnorna och Ida Eriksson, ordförande Moderatkvinnornas eftervalsanalysgrupp.

Ta ställning och dela artikeln