29 november, 2022

Ansök till Moderatkvinnornas mentorskapsprogram 2023!

Moderatkvinnorna vill säkra kunskap, kompetens och erfarenhet inom Moderaterna och därför startar vi nu den femte omgången av mentorskapsprogrammet för moderata kvinnor. Mentorskapsprogrammet pågår under ett år och är en del i Moderatkvinnornas arbete med att utbilda kvinnor i att spräcka glastak.

Dags att ansöka!

Ta chansen! Detta mentorskapsprogram har mycket seriösa, erfarna och politiskt breda mentorer. En mentor kan betyda mycket som ett bollplank och en drivkraft att fortsätta utveckla sin politiska förmåga och hjälpa en att våga ta ytterligare ett steg framåt. Nominera en kvinna i ert förbund som ni tror på och vill satsa på.

Vem kan söka?
Vi söker adepter som är kvinnor och moderata företrädare i hela Sverige. Den sökande adepten är förtroendevald eller jobbar för den moderata rörelsen med internationell, nationell, regional eller kommunal politik. Hon kan vara en politikutvecklare, kommunikatör, organisatör eller något annat utmärkande. Den sökande adepten bör ha genomgått Aktion MKF tidigare och/eller bör vara en relativt erfaren moderat politiker.

Vilka är mentorerna?
Mentorerna är kvinnor med erfarenheter, kunskap och kompetenser från toppositioner i den moderata ledningen och är eller har varit förtroendevalda på internationell, nationell, regional och lokal nivå. Utöver detta har vi även mentorer som är eller har varit tjänstemän/anställda i partiet.

Kostnad
Både uppstartsmötet och det avslutande mötet sker i Stockholm på en eftermiddag/kväll. Moderatkvinnorna står enbart för kostnaderna i samband med dessa två gemensamma möten.

Tidplan och ansökan
Som enskild medlem skickar du, i god tid, in en intresseanmälan till länskvinnoordförande i ditt förbund. Förbundsstyrelsen, i samråd med länskvinnoordföranden, inkommer med en motivering till Moderatkvinnorna om varför ni valt att föreslå just denna kvinna, vilka typer av uppdrag hon har eller har haft och vilka som är de kommande utmaningarna. Ansökan från förbundet ska vara Moderatkvinnorna tillhanda senast den 1 februari 2023 och skickas till: [email protected]. Antalet platser är begränsat. Besked om antagning lämnas den 1 mars 2023.

Mentorskapsprogrammet planeras starta upp onsdag den 29 mars 2023 med en första gemensam träff i Stockholm. På denna uppstartsträff informeras det om upplägget, man får träffa samtliga deltagare och adepterna får träffa sina mentorer.

Ta ställning och dela artikeln