27 juni, 2022

Ansök till Aktion MKF!

Vill du ställa dig i raden av framgångsrika kvinnor som gått Moderatkvinnornas nationella spetsutbildning Aktion MKF? Nu har du chansen att bli en del av grupp 32! 

Utbildningen vänder sig till dig som idag har ledande uppdrag för Moderaterna, exempelvis som ordförande eller vice ordförande i nämnd, kommunalråd, regionråd eller riksdagsledamot. Kursen förutsätter att du har goda kunskaper om det politiska arbetet och har en stark vilja att utvecklas ytterligare i det politiska hantverket.

Varje år antas cirka 20 nya deltagare från hela landet. Syftet med utbildningen är att ge deltagarna inspiration, ett vidgat nätverk och kunskap att framgångsrikt leda och företräda Moderaterna.  

Kursen pågår under 2,5 år och deltagarna kommer under kursens gång drillas i allt från ledarskap och kommunikation till opinionsbildning. Kursen avslutas med en examinationsuppgift.   

Aktion MKF subventioneras till stor del av Moderatkvinnornas nationella organisation. Deltagaravgiften är 2000 kr per träff (totalt 10 000 kr) och betalas av det länsförbund du som ansöker bor i vid ansökningstillfället. Därmed krävs det att du har ditt förbunds nominering och stöd för att kunna delta i utbildningen. 

Ansökningsprocessen ser ut som följande:

1 Okt: Sista dag att ansöka om nominering från ditt länsförbund. Kontakta dem i god tid innan för att veta om det är någon särskild information de vill ha av dig som kandidat. Fyll i ”Ansökningsformulär Aktion MKF” och skicka till ditt länsförbund. 

1 Nov: Sista dag för länsförbunden att inkomma med sina nomineringar och ansökningsformulären.

1 Dec: Besked om antagning.

Deltagarna i Aktion MKF förbinder sig att delta under utbildningens fem tillfällen samt att fullfölja de hemuppgifter som löper mellan utbildningens tillfällen. Missar man två eller flera tillfällen av utbildningen kan det leda till att man inte får slutföra utbildningen. I den mån man på grund av sjukdom inte kan närvara, ska det meddelas innan kurstillfället. 

Datum för träffarna:

Träff 1: 27-29/1 2023
Träff 2: 20-22/10 2023
Träff 3: 12-14/4 2024
Träff 4: 22-24/9 2024
Träff 5: preliminärt en söndag till tisdag under maj i Bryssel eller en helg i Stockholm.

Ansökningsformulär för Aktion MKF:

Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta projektansvarig Caroline Högström:

[email protected]

073-743 86 00

Ta ställning och dela artikeln