Vår politik

Vi vill att varje person ska känna att han eller hon styr över sin egen vardag. Det innebär bland annat att flytta beslut från politikerna till medborgarna. Vi ser en hoppfull framtid för Kalmar län.

Valfrihet när det exempelvis gäller offentligt finansierade välfärdstjänster, ger människor möjlighet till ökat inflytande över sin egen situation. Vi tycker att alla beslut ska fattas så nära de människor som påverkas som möjligt och står bakom det kommunala självstyret. Den som jobbar och anstränger sig ska kunna förvänta sig att staten garanterar medborgarnas trygghet och att välfärden fungerar.

Moderaterna i Kalmar län vill att länets medborgare ska vara fria och trygga. Folk ska få bestämma mer över sina egna liv genom mer pengar i plånboken. Samtidigt vill vi får ordning på brottsligheten, elpriserna, drivmedelspriserna, sjukvårdsköerna och sänka skatten för pensionärerna. Det ska löna sig att arbeta och ha arbetat i Sverige.

Kalmar län innehåller både land och stad, hav och skog och är en attraktiv plats att leva, arbeta och bo. Livet i länet erbjuder den livskvalitet som människor efterfrågar med en god balans mellan jobb, fritidssysselsättningar och rekreationsmöjligheter. Här finns något för alla. I Kalmar län värnas äganderätten. Livet på landsbygden erbjuder härliga naturupplevelser och underlättas av en välfungerande infrastruktur och samhällsservice även utanför städerna. Livet i staden erbjuder ett rikt stadsliv med puls och trygga gator och torg.

Det ska vara är lätt att starta och driva företag i Kalmar län, vi moderater vet att det är i företagen jobben skapas och länet präglas av den innovation och framåtanda som skapas i företagen. Moderat politik främjar utvecklingen för en ökad attraktivitet och dragkraft samt skapar goda förutsättningar för ökad tillväxt.

Med tre sjukhus och flertalet vårdcentraler är vården tillgänglig, håller hög kvalité och erbjuder valfrihet så att varje patient kan välja det alternativ den känner sig mest trygg med. Vi behöver däremot ge medarbetarna i Region Kalmar läns verksamheter större inflytande över sin arbetssituation för att de ska kunna trivas på jobbet. Det skapar dessutom ringar på vattnet så att fler söker sig hit.

Levnadsvillkoren i länet är goda, men vi behöver göra mer för att få en välfungerande infrastruktur som underhålls och utvecklas. Utbildningsnivån i länet ökar och matchar arbetsmarknadens behov tack vare att utbildningsinstanser i länet håller en hög kvalité. En låg arbetslöshet där barn ser sina föräldrar gå till ett arbete eller studier på morgonen är nyckeln till ett fungerande samhälle. Tillsammans bidrar alla till den gemensamma välfärden vilket gör att utanförskapet minskar.

Vi moderater tror på individens frihet och att varje individ ska ha möjlighet att leva upp till sin
fulla potential. Hårt arbete och ansträngning ska alltid löna sig samtidigt som lag och ordning upprätthålls.
Genom moderat politik verkar vi för ett Kalmar län där fler går till arbetet eller studier på
morgonen, en sjukvård i världsklass och en trygg tillvaro. För bara när du känner dig trygg är
du fri på riktigt.

Vi har beskrivit vår politik i följande dokument:

Handlingsprogram 2022, som täcker de flesta politikområden som berör oss i Kalmar län.

Samtliga dokument finns som pdf-filer nedan:

Varmt välkommen att prenumerera på Moderaterna i Kalmar läns nyhetsbrev!

Ungefär en gång per månad får du information om vad som händer lokalt och regionalt i partiet. Det är alltifrån lokala kampanjaktiviteter, ministerbesök, utbildningar och tips på engagerande debattartiklar.

Glöm inte att lägga till oss i din adresslista så att du får nyhetsbreven till den rätta mejlkorgen. Om våra mejl skulle landa i din skräpkort behöver du dra över mejlet till din inkorg. Då är problemet löst.

Viktiga politiska frågor som får ordning på Sverige och Kalmar län

Vad tycker Moderaterna i dina hjärtefrågor?

Inga sökresultat

{{ subject[0].name }}