Kommunala partiföreningar i Kalmar län

Vår verksamhet är uppbyggd av föreningar. Som medlem i Moderaterna är du medlem i en förening, oftast där du bor.

Moderata kommunala partiföreningar i Kalmar län

Här listas de kommunala partiföreningarna i Kalmar län. Varje kommun har en förening, utöver Kalmar och Västervik som har tre föreningar i respektive kommun som uppgår i Kalmarkretsen och Västervikskretsen.

 

Alla kommande kampanjaktiviteter runtom i länet.