Hälso- och sjukvård

Vårdköerna har fördubblats under mandatperioden. Antalet personer som får vänta mer än 90 dagar på en operation gått från drygt 15 500 personer till över 33 000 personer. Mindre än hälften av alla cancerpatienter får vård i tid. Mer än 10 000 cancerpatienter har väntat längre än vad de ska behöva. Antalet barn som väntat längre än 30 dagar på insats från barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) har mer än tredubblats sedan hösten 2014. Vården i Sverige är alldeles för sjukhustung. Den nära vården är inte tillräckligt tillgänglig och utbyggd. Det medför att barnfamiljer och äldre tvingas sitta och vänta på akutmottagningen. Det saknas för närvarande omkring 1 000 socialsekreterare. Åtta av tio kommuner har svårt att rekrytera socialsekreterare. Samtidigt som en av tre socialsekreterare är helt nya i yrket.

Svensk vård ska ställa patienten i centrum, inte i väntrum. Ingen ska behöva vänta längre på vård än vad de absolut behöver och alla som vill ska ha rätt till en fast vårdkontakt. 

Våra förslag:

  • Vi satsar tre miljarder kronor på att korta vårdköerna.
  • Av dessa tre miljarder öronmärks 500 miljoner kronor för att korta väntetiderna för barn och unga med psykisk ohälsa. De ska få hjälp i tid.
  • En nära tillgänglig sammanhållen vård för de mest sjuka – ofta äldre personer som är multisjuka och kroniker.
  • En ny nationell cancerstrategi. Som möter cancerpatienternas behov.
  • Stärk vårdkedjan mellan mödravård, förlossningsvård och eftervård. Det ger ökad trygghet. För detta satsar Moderaterna en miljard kronor.
  • Moderaterna vill stärka socialtjänstens personal. Det handlar bland annat om att pröva nya karriärstegar för socialsekreterare, stärka det lokala ledarskapet, införa vidareutbildningar och handledarstöd samt att socialtjänsten lokalt tar fram mentorskapsprogram.
Camilla Waltersson Grönvall
Socialpolitisk talesperson
Jag gick med i Moderata Ungdomsförbundet när jag var 14-15 år eftersom skolfrågorna fångade mitt intresse och frågor rörande skola, barn och ungdom har fortsatt att vara mina hjärtefrågor.
Mer om Camilla
Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Jobb och integration
Lag och ordning
Följ oss