Hälso- och sjukvård

Svensk vård och omsorg uppvisar i ett internationellt perspektiv goda resultat. Samtidigt finns brister. Långa väntetider och otillräcklig tillgänglighet är fortfarande ett problem i delar av vården. Fördelningen av resurser mellan dem som har större och dem som har mindre behov fungerar inte optimalt. Brist på kompetens i vissa vårdyrken, till exempel sjuksköterskor, är vanligt i stora delar av landet. Vården är fortfarande inte jämlik: i dag finns det oacceptabla skillnader gällande såväl kvalitet och kontinuitet som väntetider.

Våra förslag:

  • Korta köerna i vården. Inför en utvecklad prestationsbunden vårdgaranti, med ökat fokus på tillgänglighet och samordning.
  • Säkra kompetensförsörjningen i vården. Inför en nationell, långsiktig och hållbar strategi gällande personalförsörjningen. 
  • Samla kompetensen och stärk kvaliteten i cancervården.
  • Utveckla vårdgarantin för barn och unga inom den psykiatriska vården.
Cecilia Widegren
Skattepolitisk talesperson
För mig är det viktigt att vara tillgänglig, lyssnande och varje dag arbeta för att hela tiden förtjäna och förnya förtroendet.
Mer om Cecilia
Aktuella områden
Jobb och arbetsmarknad
Trygghet
Ekonomi
Integration
Följ oss