Hälso- och sjukvård

Svensk vård och omsorg uppvisar i ett internationellt perspektiv goda resultat. Samtidigt finns brister. Långa väntetider och otillräcklig tillgänglighet är fortfarande ett problem i delar av vården. Fördelningen av resurser mellan dem som har större och dem som har mindre behov fungerar inte optimalt. Brist på kompetens i vissa vårdyrken, till exempel sjuksköterskor, är vanligt i stora delar av landet. Vården är fortfarande inte jämlik: i dag finns det oacceptabla skillnader gällande såväl kvalitet och kontinuitet som väntetider.

Våra förslag:

  • Korta köerna i vården. Inför en utvecklad prestationsbunden vårdgaranti, med ökat fokus på tillgänglighet och samordning.
  • Säkra kompetensförsörjningen i vården. Inför en nationell, långsiktig och hållbar strategi gällande personalförsörjningen. 
  • Samla kompetensen och stärk kvaliteten i cancervården.
  • Utveckla vårdgarantin för barn och unga inom den psykiatriska vården.

Nyheter och debattartiklar Hälso- och sjukvård

Cecilia Widegren
Riksdagsledamot Skaraborg, Socialpolitisk talesperson

Genom att vara ute i Skaraborgarnas vardag, lyssna och samtala ges de bästa redskapen för att driva människors engagemang vidare.

Mer om Cecilia
Aktuella områden
Jobb och arbetsmarknad
Trygghet
Ekonomi
Integration
Följ oss