Polisen

Gävleborg ska vara ett län där vi kan lita på och känna en trygghet för att polisen är närvarande och tillgänglig när brott begås.

Invånarna har högt förtroende för polisen och både stora och små brott klaras upp. Polisen i Gävleborg ska vara tillgänglig, synlig och närvarande i hela länet

Idag är polisens resurser begränsade och utredningar läggs ned i brist på tid och polisen har i vissa fall slutat åka ut på stuginbrott då de behöver prioritera grövre kriminalitet. Detta minskar befolkningens förtroende för polisen och rättsväsendet och skapar en uppgivenhet och frustration när rättssamhället inte upprätthålls. Att bli utsatt får någon typ av brott är en oerhörd kränkning. Då är det viktigt att de utsatta upplever att de blir tagna på allvar och att även mindre brott blir uppklarade så att gärningsmännen ställs till svars.

Den polisiära närvaron i Gävleborg behöver öka, vi vill se fler poliser i yttre tjänst och fler patrullerande poliser på gator och torg för att öka tryggheten. När de polisiära resurserna ändå tryter ska det finnas en ökad möjlighet att bemanna upp med väktare som komplement. För att frigöra polisiära resurser ska administrativ personal anställas för att avlasta poliser som då kan ägna sig åt mer kvalificerat polisarbete. För att öka den polisiära närvaron behöver också antalet poliser öka, vi vill underlätta för fler att bli polis genom en anpassad polisutbildning där de med annan och relevant utbildning kan rekryteras.

Våra regionala förutsättningar skiljer sig mot andra regioner på samma sätt som de skiljer sig inom regionen, därför behövs fler områdespoliser och deras roll tydliggöras. Det behövs också ett nytt polismål som fokuserar på polistäthet snarare än ett bestämt antal poliser vid en viss given tidpunkt.

Moderaterna Gävleborg ska verka för:

  • Fler patrullerande poliser.
  • Ökad möjlighet till fler väktare och ordningsvakter på gator och torg vid behov.
  • Att införa ett nytt polismål med fokus på polistäthet.
  • Att underlätta för fler att bli polis genom anpassad polisutbildning.
  • Att fler områdespoliser anlitas och att deras roll tydliggörs.
  • Att mer administrativ personal för att frigöra polisära resurser

Ta ställning och dela artikeln