Trygghet på landsbygden

Boende på landsbygden ska känna sig trygga och fria att bo och verka på landsbygden och i skog och mark och vara fredade från rovdjur.

Idag upplever många boende på landsbygden otrygghet på grund av björn, lo och varg eller andra rovdjur som kommer nära inpå bebyggelsen. Man upplever också att man inte får det stöd man behöver när rovdjuren kommer närmare. Som lagstiftningen är formad idag krävs pågående viltattack mot människa eller husdjur för att det ska vara tillåtet med jakt. Vidare gör dagens lagstiftning att rovdjuren är så fredade att de saknar naturligt skyggt beteende mot människan. Detta skapar en otrygghet och kan leda till att man drar sig för att vistas i skog och mark. Det begränsar livskvaliteten.

Jaktlagstiftningen måste justeras så att varje enskild medborgare självklart ska kunna freda sig och sin egendom mot närgångna rovdjur. Alla ska känna sig trygga vid sitt hem och i skog och mark. Som medborgare ska man även kunna söka hjälp hos kommunen för att avhysa/ skjuta bort närgångna rovdjur via exempelvis kommunjägare.

Moderaterna Gävleborg ska verka för:

  • Att förändra jaktlagstiftningen för att ge trygghet mot rovdjur.
  • Att kommunerna tillåts ge stöd till medborgare som har problem med närgångna och oskygga rovdjur.
  • Att ge polisen utökade rättigheter att ingripa mot närgångna rovdjur.

Ta ställning och dela artikeln