Våld mot kvinnor

Varje kvinna ska kunna känna sig trygg i sitt hem utan risk för att utsättas för brott. Om brott i nära relation sker ska gärningsmannen straffas – inte offret.

Idag är Gävleborg det län som toppar statistiken för våld i nära relation. Det är skrämmande siffror jämfört med resten av landet vad gäller mord på kvinnor, våldtäkter och misshandel. Så som lagen är utformad blir ofta den som utsatts för brott i nära relation ett offer i dubbel bemärkelse då offret ofta är den som behöver flytta medan gärningsmannen kan fortsätta leva sitt liv i sin hemmiljö. Straffen är inte heller tillräckligt hårda för att ge brottsoffret upprättelse.

Det krävs flera åtgärder för att öka tryggheten för kvinnor och för att straffa gärningsmannen. Straffen måste bli mer kännbara, därför ska straffen för grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning skärpas. Samtidigt behövs ytterligare straffskalor för synnerligen grova brott, därför införs brottet synnerligen grov kvinnofridskränkning. För de som utsatts för brott är det viktigt att återskapa tryggheten. Gärningsmannen ska förhindras att kontakta brottsoffret, därför ska kontaktförbud förenas med fotboja och vistelseförbud ska vara möjligt vid brott mot närstående. När ett kontaktförbud gäller ska personlarm införas.

Moderaterna Gävleborg ska verka för:

  • Skärpta straff för grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning.
  • Kontaktförbud förenas med fotboja.
  • Införande av personlarm vid kontaktförbud.
  • Införa brottet synnerligen grov kvinnofridskränkning.
  • Möjlighet till vistelseförbud för brott mot närstående. 

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i andra hjärtefrågor?

Eller se allt om #Trygghet