Trygga gator och torg

För att känna sig fri måste man även känna sig trygg. Alla ska känna sig trygga i vårt län och våga vistas ute under alla tider på dygnet utan rädsla för att bli utsatta för brott.

Tyvärr upplever många otrygghet när de vistas ute i samhället. Skottlossningar sker nu på öppen gata även i Gävleborg, antalet barn som rånas ökar lika så våldsbrotten. Rädslan för att utsättas för brott stiger och många upplever otrygghet, framför allt unga kvinnor vågar inte vistas utomhus under dygnets mörka timmar. Denna otrygghet inskränker människors frihet och kan leda till att aktiviteter väljs bort på grund av rädsla att utsättas för brott.

Det behövs i stadsplaneringen i länet en tydlig analys kring trygghetsaspekten för att motverka otrygghet samt att utanförskapsområden växer fram. Trygghetsperspektivet ska regleras i plan- och bygglagen för att alltid tas i beaktande och fler trygghetsstråk arbetas fram.  Moderaterna vill även se fler nattvandrare och ökad kameraövervakning för att skapa en tryggare upplevelse samt att minska incitamenten för att begå brott. Vidare behövs fler trygghetssamordnare och en mer effektiviserad ansökningsprocess och beviljande av ordningsvaktsområden än vad som finns idag. Kommunerna behöver få ett utökat mandat att anställa kommunala ordningsvakter för att dessa snabbare ska komma ut och arbeta operativt, idag är det en för lång process. Möjligheten för förlängd utbildning till ordningsvakt med utökad befogenhet bör utredas. Dessa kan utföra enklare men tidskrävande uppgifter som i nuläget hanteras av polisen och på så sätt frigöra polisiära resurser.

Moderaterna Gävleborg ska verka för:

  • Fler nattvandrare.
  • Fler trygghetssamordnare.
  • Ökad kameraövervakning.
  • Fler Trygghetsstråk.
  • Reglering av trygghetsperspektivet i plan- och bygglagen.
  • Att möjliggöra för fler statliga och kommunala ordningsvakter.
  • Att utreda möjligheten till förlängd utbildning för ordningsvakter i syfte att ge utökade befogenheter.
  • Att effektivisera ansökningsprocessen och beviljande av ordningsvaktsområden.

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i andra hjärtefrågor?