Friskolor, vinster och det fria skolvalet

Sverige ska ha en mångfald av skolor och det fria skolvalet har kommit för att stanna. Moderaterna står upp för rätten att själv få välja skola, men det är lika självklart att alla skolor ska vara bra skolor och att ingen ska få göra vinst på dåliga skolresultat. Vi vill utveckla det fria skolvalet och vi vill införa en nolltolerans mot dåliga skolor.
  • Aktivt skolval i hela Sverige  och information om skolval på fler språk än svenska.
  • Gemensamt antagningssystem för kommuner och friskolor.
  • Skolvalsperiod.
Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
Följ oss