Förskola och förskoleklass

Svensk förskola är ett internationellt föregångsexempel. Förskolan lägger grunden för barns möjligheter att lyckas i grundskolan och är viktig för att Sverige ska hålla ihop. Förskolan ska ha ett tydligt kunskapsuppdrag för att barn redan från början ska ges en stark grund att stå på.
  • Förskolan ska omfattas av mätbara kunskapsmål.
  • Överlämningen mellan förskola och nästa skolform ska kvalitetssäkras.
  • Barn till föräldrar som står utanför arbetsmarknaden ska få mer tid i förskolan. Alla barn, vars föräldrar har fått försörjningsstöd mer än sex månader året innan, ska ha rätt till 30 timmar per vecka på förskolan.
Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Jobb och integration
Lag och ordning
Följ oss