Vår politik

Vi vill att varje person ska känna att han eller hon styr över sin egen vardag. Det innebär bland annat att flytta beslut från politikerna till medborgarna.

Valfrihet, till exempel när det gäller offentligt finansierade välfärdstjänster, ger människor möjlighet till ökat inflytande över sin egen situation. Vi tycker att alla beslut ska fattas så nära de människor som påverkas som möjligt och står bakom det kommunala självstyret.

Vi har beskrivit vår politik i fyra dokument:

Länsprogram Moderaterna 2021, som täcker de flesta politikområden som berör oss i Dalarna.

Landsbygdspolitiskt program, som lite utförligare beskriver vår syn på olika landsbygdsfrågor.

Dalainitiativet, som beskriver våra lösningar hur man kan minska utanförskapet.

Sjukvårdspolitiskt program, där vi ger vår syn på hur Dalarnas sjukvård ska fungera.

Samtliga dokument finns som pdf-filer nedan:

Viktiga politiska frågor som får ordning på Sverige

Vad tycker Moderaterna i dina hjärtefrågor?

Inga sökresultat

{{ subject[0].name }}