AKTUELLT
Visa:
Moderaterna i Uppsala län Moderaterna i Uppsala län
REGION UPPSALA
✅ Nu ska vårdkvaliteten stärkas och kapaciteten att behandla patienter i hela länet öka!

Vi skriver mer om beslutet för de kirurgiska spetsområdena i helgens tidning: https://www.eposten.se/asikt/lasarettet-far-tre-profilomraden-unt5394444.aspx
Läs mer
Facebook

Coronapandemin slår hårt mot Uppsala. Många har förlorat nära och kära till följd av smittspridning på äldreboenden och i samhället i stort. Näringslivet har haft svårt att locka kunder och driva sin verksamhet framåt. Många har blivit permitterade och är oroade inför framtiden.

Nyhetsartikel
Filmer

Idag kan ni läsa M, C och KD i arbetsnämnden i Uppsala kommun i UNT:

En fungerande välfärd för alla som behöver den, i kombination med ett samhälle där levnadsstandarden hela tiden förbättras, är bara möjlig om så många människor som möjligt arbetar och bidrar. Därför är det oerhört viktigt att arbete alltid lönar sig framför bidrag samt att bidragskostnader för exempelvis bostadshyra inte når högre nivåer än nödvändigt. Så länge individen har förmågan måste det alltid löna sig med ansträngning, åtgärder eller rehabilitering för att kunna gå från bidrag till arbete. Därigenom motverkas också beroendeskap, utanförskap och isolering.

Nyhetsartikel
Moderaterna i Uppsala län Moderaterna i Uppsala län
TRYGGHETEN FRÄMST ?

Igår presenterade S, MP och L i Uppsala kommun sitt förslag till budget för 2020. Det är en budget som lovar lite av allt till alla, medan tryggheten inte prioriteras tillräckligt.

Moderaterna kommer snart att lägga fram en budget där fokus ligger på trygghet, företagande och ansvar för kommunens ekonomi.

Hör och läs Fredrik Ahlstedt kommentera budgetförslaget via länkarna i kommentarerna! ?
Läs mer
Facebook
Filmer
Följ oss