Gruppledare Tierps kommun, 2 vice förbundsordförande i Uppsala län
Regionråd
Gruppledare i Heby kommun
Kommunalråd Uppsala kommun, 1 vice förbundsordförande i Uppsala län
Kommunalråd i Enköpings kommun
Riksdagsledamot, Förbundsordförande i Uppsala län
Politisk sekreterare Region Uppsala
Partiombudsman Uppsala län
Gruppledare i Älvkarleby kommun
Kommunstyrelsens ordförande i Knivsta kommun, Kommunalråd
Kommunstyrelsens ordförande i Håbo kommun, Kommunalråd
Riksdagsledamot , Vice ordförande i Konstitutionsutskottet
Kommunalråd i Östhammars kommun
Politisk sekreterare Uppsala kommun
Politisk sekreterare Uppsala kommun
Regionråd, Gruppledare regiongruppen
Kommunalråd i Uppsala kommun