Regionråd, Gruppledare
Oppositionråd Heby kommun, Gruppledare i Heby kommun
Kommunalråd Uppsala kommun, 1 vice förbundsordförande i Uppsala län
Kommunalråd i Enköpings kommun
Europapolitisk talesperson
Politisk sekreterare Region Uppsala
Partiombudsman Uppsala län
Kommunstyrelsens ordförande i Knivsta kommun, Kommunalråd
Gruppledare Tierps kommun, 1:e vice ordförande kommunstyrelsen Tierps kommun
Kommunstyrelsens ordförande i Håbo kommun, Kommunalråd
Riksdagsledamot
Kommunalråd i Östhammars kommun
Gruppledare och oppositionsråd i Älvkarleby kommun
Politisk sekreterare Uppsala kommun
Regionråd, Vice gruppledare
Kommunalråd i Uppsala kommun