Therez Almerfors

Kommunalråd i Uppsala kommun
Kommunalråd Uppsala kommun therez.almerfors@moderaterna.se
018-7271247
Kommunalråd i Uppsala kommun
Vice ordförande Plan- & byggnadsnämnden
Vice ordförande Brottsförebyggande rådet
ledamot i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige

Foto: Angelica Klang