24 maj, 2022

Vaksamhet i en orolig tid – Budget 2023

Trots ett utmanande ekonomiskt läge med hög inflation presenterar det blågröna styret i Region Uppsala en offensiv budget för att minska väntetiderna i vården, förbättra medarbetarnas arbetssituation och ge trygghet till kollektivtrafiken. Rysslands invasion av Ukraina och de senaste årens krishantering har aktualiserat behovet av att stärka regionens krisberedskap. Det är några av nyheterna i det blågröna styrets budget för 2023.

Den höga inflationen bedöms slå mot hushållen. Dessutom drabbas vissa företag av kraftiga kostnadsökningar. Det är idag för tidigt att veta hur det kommer drabba Region Uppsalas ekonomi på kort och lång sikt. Både satsningar på medarbetarnas arbetsmiljö och för att korta köer är angelägna efter en lång period av pandemi och arbete under extraordinära omständigheter.

 • Genom att ha påbörjat en städning av regionens ekonomi kan vi ta viktiga steg för att minska väntetiderna i vården och göra insatser för att förbättra medarbetarnas arbetssituation. Under dessa utmanande tider är det viktigt att ha en färdriktning för att stärka regionens krisberedskap och säkerställa att varje skattekrona gör nytta, säger Regionstyrelsens ordförande Emilie Orring (M). 
 • Pandemins effekter på kollektivtrafiken har inneburit betydande inkomstbortfall. Vi är dock från det blågröna styrets sida beredda att fortsatt upprätthålla kollektivtrafiken för att möta den befolkningstillväxt vi ser i hela länet, säger Unn Harsem (C) regionråd. 
 • Alla ska kunna förvänta sig en trygg vård. Genom att prioritera mödrahälsovård, förebyggandet av förlossningsrädsla och kunskapshöjande insatser gällande motverkandet av könsstympning och sexuellt våld tar vi nu viktiga steg i budgeten för att stärka kvinnors hälsa, säger Björn-Owe Björk (KD) regionråd. 
 • Arbetet med att skapa en effektiv sjukvård på länets sjukhus fortsätter genom att utveckla och prioritera utflyttningen av bassjukvården, samtidigt som vi ger plats för det ökade behovet av specialistvård. Därutöver gör vi riktade satsningar på ungefär 33 miljoner kronor som bland annat går till att skapa en mer jämlik strokevård, fler platser på neuro och etableringen av ett molekylärt centrum för diagnostik, säger Malin Sjöberg Högrell (L) regionråd. 
 • Cancervården behöver mer resurser. Därför gör vi viktiga förstärkningar för att upptäcka och behandla livmoderhalscancer, mer pengar till screening av prostatacancer liksom införandet av ett vårdprogram för barn i behov av palliativ vård, säger regionråd Hans Wennberg (MP).  

Sammanfattning av budgeten  

 • Nettouppräkning på 2 procent till samtliga förvaltningar. 
 • Insatser på 516 mnkr. 
 • Budgeterat resultat 2023 är 105 mnkr (1,0 %)  
 • Oförändrad skattesats (11,71 kr per intjänat hundralapp).

Några delar ur budgeten

 • Medarbetarpaket (142,3 mnkr) 
 • Fokus på psykisk hälsa (42,8 mnkr) 
 • Utveckling av den nära vården (126,4 mnkr) 
 • Digitalisering och kvalitet (53 mnkr) 
 • Cancervård (13 mnkr) 
 • Kvinnors hälsa (26,2 mnkr) 
 • Krisberedskap (13 mnkr) 
 • Kultur (6 mnkr) 
 • Fortsatt arbete för effektiva sjukhus (33,3 mnkr) 
 • Kollektivtrafiken (17 mnkr) 

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i dessa hjärtefrågor?