7 juni, 2024

Trygg förlossningsvård för alla måste prioriteras 

För oss är det självklart. Kvinnor, barn och familjer i Uppsala län ska ha rätt till en trygg förlossningsvård av världsledande kvalitet. Vi har arbetat hårt för att utveckla förlossningsvården och graviditetsvårdkedjan. Därför är det med bestörtning vi ser hur Region Uppsalas nya vänsterstyre, under ledning av Socialdemokraterna, går vidare med ett förslag som innebär att man överger de överordnande målen om en barnmorska per födande. Hälso- och sjukvårdslagen som anger att vård ska ges efter behov överges också. Inte nog med det, styret har mörkat en kritisk expertrapport som skulle utgjort en del av beslutsunderlaget och man lyssnar inte på våra egna tunga läkare som finns på Akademiska sjukhuset  

När Alliansen styrde Region Uppsala påbörjades ett arbete med en normalförlossningsenhet på Akademiska sjukhuset. Vi arbetade i nära dialog med profession och förvaltning kring hur verksamheten skulle utvecklas. I Wikavtalet hade vi skarpa löften om att undersöka förutsättningarna för att erbjuda förlossningsvård på fler vårdnivåer. Det är en hög men rimlig målsättning för innevarande mandatperiod. Vi hade också ett tydligt löfte med målsättning om en barnmorska per födande i aktiv fas och att återuppta arbetet med sammanhållen vårdkedja (arbetssättet med min barnmorska). Våra förslag hade alla kvinnors rättigheter och trygghet för ögonen. 

Det S-ledda vänsterstyret verkar helt ha lämnat nämnda målsättningar. Av den mörkade expertrapporten framgår att införandet av hemförlossningar kommer leda till ökad ojämlikhet och att det inte är aktuellt på landsbygden då det måste finnas snabb tillgång till akutberedskap, rapporten talar om 10-15 minuter.

Inom det nya vänsterstyret, där vår tidigare allianskollega Centerpartiet ingår, prioriteras kvinnor i centrala Uppsala före kvinnor på landsbygden. Att hela länet ska leva och ha samma villkor är ett minne blott med den politik Centerpartiet går med på under Socialdemokraternas ledning. Införandet av regionfinansierade hemförlossningar på det sätt som vänsterstyret väljer att göra det är inte bara ett ojämlikt förslag som frångår vårdens grundläggande prioriteringar, det är också ett landsbygdsfientligt förslag. Det beklagar vi.

Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna är angelägna om att fortsätta arbetet med att flytta ut mer vård närmare länsborna. Vi vill fortsätta utveckla tillgängligheten och valfriheten. Tillsammans har vi drivit viktiga reformer inte minst för kvinnors sjukvård. Fler kvinnor ska ta del av eftervårdsbesök på barnmorskemottagningen för att kunna summera sina erfarenheter från graviditeten och förlossningen. Statsbidrag har använts för att starta en bristningsmottagning. Vi ska ge fler familjer en närmare förlossningsvård genom samarbete med närliggande regioner. En barnmorska per födande är en prioriterad fråga för oss och är viktig för en stark arbetsmiljö, kompetensförsörjning, patientsäkerhet, samt närvaro och trygghet.

För oss är det självklart att Region Uppsala ska erbjuda evidensbaserad vård och inte frångå uppsatta prioriteringar i nationella kunskapsunderlag samt att ta hänsyn tilletiska principer inom hälso- och sjukvården och gällande lagar. Socialstyrelsen ger hemförlossning och barnmorskeledd enhet den lägsta prioriteringen. Att förändra vården är i grunden ingen snabb process, utan kräver en respekt för vetenskap och beprövad erfarenhet. Ingen förtroendevald är lämplig att detaljstyra professionens yrkesutövning. Politikens uppgift är en annan, att företräda patienterna och säkerställa det demokratiska uppdraget. 

Det nya vänsterstyret har misslyckats med sina löften om att lyssna på medarbetarna, föra dialog med fackliga företrädare och förankra de politiska besluten i ett vetenskapligt sammanhang. Vidare lyssnar man inte på expertisen i vår egen region utan väljer att endast lyssna på en forskare från Karolinska som råkade passa agendan, det är anmärkningsvärt. Det nya styret har kört över Akademiska sjukhusets samt Uppsala universitets expertis och fattat beslut om nya vårdformer utan någon som helst förankring i förvaltning eller hos vårdgivare. 

Emilie Orring, regionråd och gruppledare (M)

Björn – Owe Björk, regionråd och gruppledare (KD)

Malin Sjöberg Högrell, regionråd och gruppledare (L)

Ta ställning och dela artikeln