1 februari, 2023

Therez Almerfors leder nationell arbetsgrupp om skola och utbildning

I valet 2022 gavs Moderaterna mandat att få ordning på Sverige, att sätta Sverige på en ny kurs och att lösa Sveriges samhällsproblem. Ett uppdrag som rivstartat under hösten. Moderaterna genomför nu den politik vi gick till val på 2022. Vi fortsätter nu att utveckla den politik som ska genomföras på längre sikt. Vilken politik ska Moderaterna möta väljarna med i valrörelsen 2026?

Partistyrelsen har gett partisekreterare Karin Enström i uppdrag att tillsätta fem arbetsgrupper för att arbeta fram propositioner som partistyrelsen ska lägga till Moderaternas partistämma i oktober 2023. 

Arbetsgruppen för skola och utbildning leds av Moderaterna i Uppsala kommuns gruppledare och kommunalråd Therez Almerfors.

  • Skolan ska rusta alla barn med de kunskaper som krävs och har därigenom möjligheten att utjämna livschanser och bidra till social rörlighet. Ett fungerande utbildningssystem ger den enskilde möjligheter att växa och lägger grunden för samhällets utveckling, säger Therez Almerfors (M).

Totalt fem arbetsgrupper har tillsats:

  • Grön innovationskraft för tillväxt, deltagare från Uppsala län är Cecilia Linder, regionråd
  • Skola och utbildning, leds av Therez Almerfors, kommunalråd, Uppsala kommun. Med i gruppen från Uppsala län är också Douglas Thor, förbundsordförande MUF
  • Förebyggande insatser mot kriminalitet, deltagare från Uppsala kommun är Sofia Andersson, kommunalråd
  • På medborgarnas sida, offentlig förvaltning, deltagare från Uppsala län är Erik Weiman, förbundsordförande
  • Utrikes- och säkerhetspolitik, deltagare från Uppsala län är Stefan Olsson, riksdagsledamot och Pasi Huikuri, ledamot regionfullmäktige.

Ta ställning och dela artikeln