2 maj, 2024

Självklart borde Uppsalaborna få elda löv och kvistar på sin egen tomt

Naturvårdsverket har tolkat EU:s nya avfallsdirektiv och landat i att det inte längre är tillåtet för privatpersoner att elda trädgårdsavfall på sin egen mark. Felet är dock inte EU:s eller regeringens utan felet ligger i att Naturvårdsverket skrivit otydliga riktlinjer som kommuner sedan feltolkat. Vi moderater tycker självklart att du som invånare i länets kommuner fortsatt ska kunna elda ris och löv på din egen tomt.

Moderaterna tror på individens eget ansvar och anser att politiken inte bör reglera allt. Vi har svårt att förstå varför byråkrater ska försöka lösa problem som egentligen inte finns. Att en villaägare våreldar upp lite ris eller löv på sin egen tomt är inte något problem och borde inte förbjudas. Dessutom är det inte bättre för vare sig människa eller miljö om tomtägare nu skulle behöva hyra släp om man inte har ett sådant och köra till återvinningen, oavsett hur långt bort den ligger och oavsett hur stort lasset är.

EU får ibland kritik för att de i allt för hög grad lägger sig i människor liv och försöker detaljstyra vardagen. Och visst finns det tillfällen när den kritiken är befogad. Men allt för ofta handlar det snarare om hur svenska myndigheter tolkar EU:s regler än själva reglerna i sig.

Ett färskt exempel på det är just EU:s nya avfallsdirektiv. Tanken bakom direktivet är egentligen bra – att få alla medlemsländer att återvinna mer av sitt avfall. Men när Naturvårdsverket tolkar regelverket blir det märkligt. Det som framgår av avfallsförordningen och EU:s avfallsdirektiv är att avfall som förberetts för materialåtervinning inte får brännas. Men är verkligen hopkrattade torra löv, kvistar och ris förberett för materialåtervinning? Svaret borde vara nej. Enligt Naturvårdsverkets tolkning av direktivet görs dessutom ingen skillnad på hushåll och företag för eldning av trädgårdsavfall. Det har lett till att flera kommuner, bland annat S-styrda Uppsala, tolkat detta som att det ska råda totalförbud för dig som privatperson att elda trädgårdsavfall, till och med i din egen trädgård. Nu ser regeringen över hur regelverket för eldning av trädgårdsavfall kan förtydligas för att undvika sådana oönskade konsekvenser.

EU gör överlag ett bra arbete med att arbeta fram gemensamma förhållningsregler för en hållbar utveckling i Europa, inte minst inom miljöområdet. Ett problem är dock att svenska myndigheter sällan gör någon konsekvensanalys av tolkningens påverkan för individer, företag och den samhällsekonomiska kostnaden. Står nyttan i proportion till kostnaden? En sådan analys är vi svenskar vana att göra när vi planerar exempelvis investeringar i infrastruktur eller drar nya busslinjer. Men när EU-direktiv ska implementeras åker skygglapparna på, in med de nya reglerna och gärna så strängt som möjligt. I grannlandet Finland arbetar myndigheterna på annat sätt, där görs konsekvensanalyser av tolkningen av nya direktiv, vilket är ett arbetssätt som även EU rekommenderar. Sverige måste genast sluta vara världsbäst på att övertolka EU-lagstiftning och sluta ställa till det för individer och företag i onödan.

Moderaterna i Uppsala läns ståndpunkt är tydlig; naturligtvis ska du fortfarande ha rätt att elda upp ditt trädgårdsavfall på din egen tomt. Naturvårdsverket öppnar dock upp för att kommuner kan göra undantag, i Håbo och Tierp där Moderaterna är med och styr, är det fortsatt tillåtet att elda trädgårdsavfall, även i Älvkarleby, och Heby finns möjligheten kvar att elda sitt trädgårdsavfall. Det är nu viktigt att alla kommuner underlättar för hushållens vardag och snabbt fattar beslut för att upphäva totalförbudet för eldning. Vi tror på att det måste vara lätt att göra rätt – och framför allt att politiker och kommuntjänstemän ska lösa problem snarare än att skapa dem. 

Tomas Tobé, toppkandidat till Europaparlamentet (M)

Therez Almerfors, kommunalråd (M), Uppsala kommun

Sofia Andersson, kommunalråd (M), Uppsala kommun

Peter Book, kommunstyrelsens ordförande (M), Enköping kommun

Thor Övrelid, kommunalråd (M), Knivsta kommun

Catherine Öhrqvist, kommunstyrelsens ordförande (M), Håbo kommun

Bo Andersson, kommunalråd (M), Heby kommun

Martin Sahlberg, kommunalråd (M,) Älvkarleby kommun

Fabian Sjöberg, kommunstyrelsens ordförande (M), Östhammar kommun

Emma Lokander, kommunalråd (M), Tierp kommun

Erik Weiman, förbundsordförande (M), Uppsala län

Emilie Orring, regionråd (M), region Uppsala

Cecilia Linder, regionråd (M), region Uppsala

Ta ställning och dela artikeln