6 augusti, 2022

Så vill vi öka kvinnors trygghet och frihet

I UNT den 24 juli skrev Therez Almerfors, Sofia Andersson och Josefin Malmqvist en debattartikel om kvinnors trygghet och frihet. Nedan följer hela artikeln.

Trots löften om åtgärder och förändring från regeringen ökar morden på kvinnor och kvinnors utsatthet och otrygghet. Nyligen blev en kvinna brutalt misshandlad av en närstående man, mitt på dagen i Gränbyparken. Hittills i år har minst tolv kvinnor mördats i Sverige, det är nästan lika många som hela förra året. Eftersom Socialdemokraterna inte klarar av att prioritera brottsoffret före förövaren är det dags för dem att kliva åt sidan och lämna plats för en moderatledd regering med en politik som gör skillnad på riktigt för Sveriges kvinnor.

Kvinnors utsatthet finns överallt i samhället. Mer än var tredje kvinna är rädd för att vistas ute i sitt eget bostadsområde på kvällen och var femte ungdom har någon gång utsatts för brott av sin partner. En majoritet av brottsoffren väljer dock att inte polisanmäla och utredningarna av sexualbrott läggs på hög när de nedprioriteras i förhållande till skjutningar och bombdåd. Bara omkring 5 av 100 våldtäktsanmälningar leder till fällande dom.

Tusentals gärningsmän går alltså fria och lika många kvinnor, om inte fler, står utan upprättelse. För 95 procent av de utsatta kvinnorna innebär detta att deras förövare aldrig döms och en verklig känsla av frihet aldrig uppnås.

Det är ett stort misslyckande att regeringen inte kunnat presentera åtgärder som gett resultat på åtta år. För att fler kvinnor ska känna sig trygga i sina bostadsområden, våga anmäla sina förövare, få dem dömda till rättvisa straff och kunna gå vidare i sina liv krävs ny politik, politik som regeringen vägrar lägga fram. Den politiken har Moderaterna. Vi vill:

Att varje anmälan ska tas på allvar:

Många är rädda att inte bli tagna på allvar när de anmäler, eller att inget ska hända med anmälan och att situationen med gärningspersonen där med förvärras. Beklagligt nog är det bara sju procent av anmälningarna leder till åtal. När en anmälan görs förhörs den misstänkte endast i ungefär hälften av fallen. För att säkra bevis tidigt, stärka förtroendet för polisen och öka viljan att anmäla bör förhör alltid hållas. Med grundligare utredningar – där den misstänkte alltid förhörs – kan fler brott klaras upp.

Se till att fler våldtäktsmän kan dömas:

Det finns idag flaskhalsar som gör att utredningar tar för lång tid. I fallet av att Polisen gör sin del av utredningen snabbt så kan ett fall enbart tas till domstol av Åklagarmyndigheten. Brist på resurser hos åklagarna riskerar alltså att förhala processen och öka lidandet för kvinnorna som utsatts. Vi vill säkra att utredningar alltid går snabbt och att upprättelse och rättvisa skipas så snabbt som möjligt. Därför föreslår vi ökade resurser till Åklagarmyndigheten vid sidan av satsningar på polisen.

Inför brottet synnerligen grov kvinnofridskränkning:

Kvinnor utsätts dagligen för hänsynslösa brott i Sverige. När det görs i utdragna förlopp och vid upprepade tillfällen måste det finnas straff som motsvarar grymheten i dessa. Minimistraffet för brottet bör vara två års fängelse, då ingår obligatorisk häktning. Den skada, kränkning eller fara som brottsoffret utsätts för måste innebära allvarliga straff för förövaren och såväl upprättelse som säkerhet för brottsoffret.

Stärk skyddet för de utsatta kvinnorna:

När någon döms för våldsbrott mot en närstående bör det samtidigt vara möjligt att döma personen till vistelseförbud. Den dömde ska då efter avtjänat fängelsestraff förbjudas att vistas i exempelvis en kommun eller ett helt län där brottsoffret bor. Med vår politik är det gärningsmannen som får flytta på sig, inte den utsatta. Dessutom vill vi höja både lägsta och högsta möjliga straff samt införa obligatorisk häktning för grov kvinnofridskränkning.

I Sverige – ett av världens mest jämställda länder – minskar kvinnors trygghet och frihet. Sveriges kvinnor skriker efter förändring. Det är dags att någon lyssnar och agerar därefter.

Therez Almerfors (M), kandidat till kommunstyrelsens ordförande i Uppsala

Sofia Andersson (M), andranamn i kommunvalet i Uppsala

Josefin Malmqvist (M), riksdagsledamot och ordförande Moderatkvinnorna

Ta ställning och dela artikeln