lyftkran

20 maj, 2023

Replik: Färre regler ger fler bostäder

I UNT den 20 maj replikerar Jessika Roswall mfl. länets socialdemokrater.

Är vi förvånade över att länets samlade ledande socialdemokrater skriver en debattartikel (UNT 8/5) där de kräver mer statlig inblandning på bostadsmarknaden? Nej, inte alls. Vi har noterat att Socialdemokraternas nya, eller kanske nygamla, giv är att det behövs mer av planhushållning i ekonomin. Häromveckan skrev man om hur politikerna borde ingripa på livsmedelsmarknaden för att sänka matpriserna. Nu skriver man om att staten ska ”ta kontroll över bostadsmarknaden”.

Man tar sig för pannan. Problemet med bostadsmarknaden är ju inte att den är avreglerad utan att den är genomreglerad. Det är inte planhushållning som är lösningen. Planhushållning är själva problemet.

Uppsala län är ett län som växer och har gjort så under lång tid. Bostadsföretagen hinner inte med att bygga i den takt som behövs. Orsakerna bakom det har uteslutande med politiskt krångel att göra som byggnadsregler, långsamma processer för beslut om detaljplaner och bygglov samt en hyresmarknad där företagen inte får sätta priser som de själva vill.

Investeringsstödet som Socialdemokraterna tillsammans med stödpartier tog fram under sin tid vid makten var tänkt att stimulera bostadsbyggandet. Men subventioner är också bara ett sätt att skapa ännu mer politiskt krångel. Subventionerna hade ju aldrig behövts till att börja med om det hade funnits en välfungerande marknad.

Den nya regeringen avvecklar därför subventionerna och har som ambition att göra bostadsmarknaden mer som en vanlig marknad. Den fokuserar på avregleringar och att öka mängden tillgänglig mark för byggande. Efterfrågan på småhus är mycket stor och vi vill gärna påminna Socialdemokraterna att också de tyckte att det fanns ett värde i att folk med små inkomster kunde äga och bo i ett eget hus. Egnahemrörelsen hade ett brett stöd av alla politiska partier en gång i tiden.

Till skillnad från tidigare mandatperioder har den nya regeringen tack vare stöd av en majoritet i riksdagen en möjlighet att genomföra sina reformer. Så blir det inte om regeringen byts ut. Alla minns hur det gick till när Socialdemokraterna skulle göra Centerpartiet till viljes och införa marknadshyror. Vänsterpartiet sparkade bakut. Regeringskris följde.

Genom mindre regelkrångel vill vi välkomna fler aktörer att vara med och bygga i vårt län så att fler kan skapa sin framtid här.

Jessika Roswall, EU-minister (M)
Stefan Olsson, riksdagsledamot (M)

Fredrik Ahlstedt, riksdagsledamot (M)
Emilie Orring, gruppledare (M) i regionfullmäktige
Therez Almerfors, kommunalråd (M), Uppsala kommun

Ta ställning och dela artikeln