9 november, 2023

Region Uppsala startar ny funktion mot välfärdsbrottslighet

Region Uppsala tar ett helt nytt grepp för att trycka tillbaka den organiserade välfärdsbrottsligheten. Ett viktigt steg är en specialiserad funktion som tillsammans med länets kommuner kan ta ett samlat grepp mot oseriösa aktörer.

Den organiserade brottsligheten försöker slå sig in på sjukvårdsmarknaden, enligt varningar från bland annat Ekobrottsmyndigheten och IVO. Regeringens bidragsbrottsutredning har även konstaterat att fusk och välfärdsbrott utgör en grundförsörjning för kriminella aktörer. Den totala omfattningen i Sverige beräknas varje år uppgå till cirka två till fyra procent av värdet av all upphandlad verksamhet. Det kan handla om bedrägerier, korruption och andra regelbrott riktade mot bland annat vårdcentraler och andra delar av regionens sjukvård. Totalt skulle detta motsvara flera miljarder kronor för regionerna.

Region Uppsala ser ett större behov av informationsutbyte för att kunna kontrollera oseriösa aktörer som redan tidigare försökt etablera sig i andra verksamheter, exempelvis kommunal äldreomsorg eller andra regioner. Det saknas idag nationella strukturer för att kontrollera de fallen på ett systematiskt sätt. Därför kommer Uppsala läns kommuner involveras i arbetet för att lättare kunna upptäcka aktörer som försöker röra sig mellan kommunal och regional verksamhet.

Välfärdsbrotten drabbar regioner och kommuner ekonomiskt men de drabbar framför allt invånarna vars skattepengar riskerar att hamna i orätta händer samtidigt som det äventyrar patientsäkerheten hos de som söker vård, säger Emilie Orring, regionstyrelsens ordförande (M).

Det finns en myt om att det här är ett fenomen enbart inom privat regi vilket inte stämmer. Olika former av brott och fusk kan tyvärr förekomma i både privat och offentlig regi. Det är ytterst angeläget att välfärdsbrottslighet snabbt identifieras så att vi kan säkerställa att våra skattemedel inte finansierar organiserad brottslighet som exempelvis den senaste våldsvågen i vårt län. Oseriösa aktörer och organiserad brottslighet hör inte hemma i svensk välfärd, avslutar Emilie Orring, regionstyrelsens ordförande (M).

Funktionen utreds nu av Region Uppsalas regiondirektör och planeras vara på plats under början av 2024. I arbetet ingår att utreda hur länets kommuner och även andra relevanta aktörer kan involveras.

Debattartikel

Länk till debattartikel i Altinget: Alliansen Region Uppsala: Så ska vi stoppa välfärdsbrottsligheten – Altinget: Vård och Hälsa

Kontakt

Emilie Orring, regionstyrelsens ordförande (M)

Telefon: 076 – 785 41 72

E-post: [email protected]

Daniel Strandberg, politisk sekreterare (M) 
Telefon: 072 – 202 15 25 
E-post: [email protected]

Ta ställning och dela artikeln