22 november, 2022

Pressmeddelande: Alliansens mål och budget 2023 för Uppsala kommun

Under tisdagen presenterade Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna sitt förslag till Mål och budget 2023. Uppsala behöver en framåtsträvande nystart med ett konstruktivt politiskt ledarskap. Tillsammans står Alliansen för en ansvarsfull ekonomisk hushållning med respekt för skattebetalarna, vi vågar prioritera och lovar inte allt åt alla. Alliansens budget fokuserar på ökad trygghet, valfrihet och hållbarhet. 

Att Uppsala växer ställer höga krav på klok hushållning med skattebetalarnas pengar. Kommunens verksamheter ska bedrivas effektivt och ha Uppsalabon i centrum. För att stärka kommunens ekonomi, göra det mer lönsamt att jobba och öka tryggheten vill Alliansen:  

 • Avbryta projektet Uppsala spårväg 
 • Göra kraftiga besparingar på kommunadministrationen 
 • Sänka skatten under planperioden 
 • Öka trygghetsfokuset i stadsmiljön och införa skarpa förebyggande åtgärder 

Skolan ska ge goda möjligheter och kunskaper att kunna förverkliga sina framtidsförhoppningar. Alla elever ska mötas av höga förväntningar samtidigt som skolan måste fånga upp barns olikheter och möta varje individ på bästa sätt. För ett stärkt kunskapsfokus vill Alliansen: 

 • Genomföra en generell höjning av grundbeloppet 
 • Utveckla karriärmöjligheter för lärare och minska administrationen i skolan  
 • Få fler i arbete genom att förbättra vuxenutbildningen och individanpassa SFI 

Alliansen vill sätta välfärdens kärna i fokus och kommer alltid värna valfrihetssystemen. För att säkra en god kvalitet inom äldreomsorgen föreslår Alliansen att: 

 • Införa ett maxtak för hur många olika hemtjänstmedarbetare en brukare träffar per vecka 
 • Säkra goda språkkunskaper i kommunens verksamheter 
 • Utforma ett sammanhållet ersättningssystem utifrån valfrihet för brukarna och möjlighet för medverkan av fristående, gärna idéburna utförare 

Klimatförändringarna måste mötas med handlingskraft och beslutsamhet. För att Uppsala kommun ska accelerera klimatarbetet och genomföra effektiva åtgärder för att uppnå ett klimatneutralt Uppsala 2030 vill Alliansen: 

 • Bevara och utveckla den biologiska mångfalden. Förbättra stadsmiljön med fler träd och hållbara växtbäddar 
 • Säkra tillgången till fossilfri energiförsörjning  
 • Värna brukningsvärd åkermark från bebyggelse och igenväxt och höja självhushållningsgraden

Här kan du läsa budgeten i sin helhet: https://moderaterna.se/app/uploads/sites/15/2022/11/Alliansens-mal-och-budget-2023-med-plan-for-2024-och-2025-2.pdf

Presskontakt Moderaterna:

Sara Hägerström, 072-547 43 48, [email protected]

Ta ställning och dela artikeln