19 maj, 2022

Moderaterna i Uppsala kommun säger nej till spårväg

Nej till miljardprojektet spårväg i Uppsala:

3 miljarder kronor. Så mycket ska Uppsalas skattebetalare betala för det spårvägsprojekt styret har drivit fram.

Moderaterna säger nej till detta oflexibla projekt som gör stora ingrepp i stadsmiljön och riskerar att kraftigt försämra framkomligheten under utbyggnadstiden. Uppsala är Sveriges största landsbygdskommun, spårvägsprojektet kommer få Uppsalabor till del. Såväl boende- som resemönster förändras hela tiden. Moderaterna vill därför i stället utveckla hela Uppsala och möta den elektrifiering som är på frammarsch avseende både bil och cykel.

Ta ställning och dela artikeln