4 juni, 2024

Kampen för kvinnors rättigheter måste tas både i Uppsala och EU  

Vi står inför en skrämmande verklighet i EU. Medlemsländer som Polen och Malta begränsar rätten till abort på ett sätt som inte hör hemma i ett modernt Europa. I Polen är abort endast tillåten vid våldtäkt, incest eller om kvinnans liv är i fara. På Malta är situationen än värre, där är abort endast tillåtet vid absolut livsfara för kvinnan. Dessa inskränkningar strider mot de grundläggande värderingar som EU står för.

Att garantera kvinnors fri- och rättigheter borde vara självklart, men tyvärr är verkligheten en annan. Därför är det viktigare än någonsin att stå upp för kvinnors självbestämmande och frihet, särskilt när det gäller rätten till abort och rätten att leva i en relation fri från våld. Moderaterna tar denna kamp på största allvar, både på hemmaplan och i Europaparlamentet.

Vi anser att aborträtten är en grundläggande mänsklig rättighet och bör därför grundlagsskyddas både i Sverige och EU. Därför går vi till val på att rätten till abort ska grundlagsskyddas i EU. Vi vill att aborträtten ska skrivas in i EU:s rättighetsstadga som innehåller de friheter, den värdighet, och de medborgerliga rättigheter som varje person i EU har. Precis som stadgan klargör har exempelvis varje person i EU rätt till utbildning, rätt till egendom och rätt till medicinsk vård. På samma sätt bör det vara en självklar förutsättning för alla i EU att ha tillgång till fri och säker abort i alla medlemsländer. Därför är vi fast beslutna att fortsätta kampen för att EU ska säkerställa aborträtten som en mänsklig rättighet. Varje land ska ha möjlighet att lagstifta kring detaljerna, men rättigheten i sig måste skyddas på EU-nivå.

Kampen för kvinnors rättigheter stannar inte vid abortfrågan. Att stoppa våld i nära relationer är en annan viktig fråga som Moderaterna driver både internationellt och lokalt. Tack vare Moderaterna i Europaparlamentet, och i regeringen, har EU nu ratificerat Istanbulkonventionen. Det första juridiskt bindande instrumentet om våld mot kvinnor i Europa. Konventionen förbinder medlemsländerna att skydda kvinnor mot våld och ger verktyg för att förebygga, lagföra och bekämpa våld. Detta är ett viktigt steg, men arbetet måste fortsätta även lokalt.

Därför har Moderaterna i Uppsala kommun tagit initiativ för att skydda och stödja våldsutsatta kvinnor. Brottsförebyggande rådets (BRÅ) senaste nationella kartläggning från 2022 visar att 15 procent av alla kvinnor (16 – 84 år) har blivit utsatta för våld i nära relation under året. Det är en siffra vi inte kan acceptera. Här behövs insatser och nya sätt att komma till bukt med problemet. I socialnämnden har vi därför motionerat för att den som utsätts för våld i nära relation ska ha möjlighet att ta över hyreskontraktet på den gemensamma lägenheten i stället för att riskera att bli bostadslös. Dessutom har vi föreslagit att personer som utsätts för våld i nära relation snabbt ska kunna flyttas till kommunala bostäder. Det är oacceptabelt att kvinnor tvingas bo kvar med sina förövare på grund av ekonomiska skäl eller bostadsbrist.

I Region Uppsala har vi drivit på för att förbättra stödet till våldsutsatta kvinnor, bland annat genom att införa en nollvision mot våld i nära relation. Detta medför också nya arbetssätt som upptäcker och uppmärksamma våld i kontakt med vården eller tandvården, samt att detta följs upp genom lämplig vård, omvårdnad och vägledning till den våldsutsatta.

Moderaterna står upp för kvinnors rättigheter på alla nivåer – i Europa, i Sverige och i Uppsala. Vi kommer inte vila förrän varje kvinna har rätten att leva sitt liv i frihet och säkerhet. Aborträtten och rätten till frihet och trygghet är två grundläggande rättigheter, och vi kommer att fortsätta kämpa för dessa rättigheter varje dag. Tillsammans kan vi skapa ett samhälle där alla kvinnor har möjlighet att forma och leva sina liv i trygghet och frihet.

Arba Kokalari (M), Europaparlamentariker
Therez Almerfors (M), Kommunalråd Uppsala kommun
Sofia Andersson (M), Kommunalråd Uppsala kommun
Emelie Orring (M), Regionråd Region Uppsala
Cecilia Linder (M), Regionråd Region Uppsala
Lukas Zeiler (M), Ordförande Moderata Ungdomsförbundet Uppsala län

Ta ställning och dela artikeln