12 maj, 2022

Förberedelser för att patienter ska få välja vård i hela Sverige

Vårdgarantienheten i Region Uppsala ska utvecklas till ett patientkontor. Syftet är att minska väntetiderna i vården genom att ge patienter stöd och hjälp att välja vård i hela Sverige. Det är en av nyheterna i den blågröna budgeten för 2023.

Igår presenterade blågrön samverkan i Region Uppsala satsningar ur den gemensamma budgeten för 2023 på ökad tillgänglighet och kontinuitet i vården. Sammanlagt innebär det insatser på cirka 169 miljoner kronor nästa år.

I budgeten fortsätter arbetet att utveckla den nära vården för att öka tillgänglighet och stärka patientens delaktighet. Bland annat slutför vi breddinförandet av den viktiga satsningen med äldremottagningar vid länets alla vårdcentraler och vi kommer också utveckla kontinuiteten i primärvården för att fler patienter ska få en fast läkarkontakt. Det är två viktiga åtgärder för att de med störst behov också tryggas en kontinuitet i sin vård.

Bygger ut En väg in för att hjälpa unga med psykisk ohälsa

Andelen barn och unga med psykisk ohälsa som fått ett första besök på specialistnivå (BUP) inom 30 dagar har ökat från 36 procent till 79 procent sedan maktskiftet 2018. En positiv utveckling. Men vi är inte nöjda. Väntetiderna måste fortsätta minska. Men det är även viktigt att börja i tid. Därför fortsätter vi bygga ut den blågröna reformen En väg in. Som innebär att vården blir bättre på att fånga upp barn och unga som mår dåligt i tid. På primärvårdsnivå.

Patienter ska ges rätt och stöd att välja vård i hela Sverige

Två nyheter i budgeten är uppdrag att förbereda Region Uppsala för patienters rätt att även välja slutenvård i hela Sverige, samt utveckla vårdgarantienheten till ett patientkontor. Syftet är att genom objektiv information om kvalitet och väntetider ge stöd och hjälp till patienter att välja vård i hela Sverige. Det innebär också att vårdens samlade resurser används mer effektivt. Inrättandet av ett patientkontor och rätten att välja vård i hela Sverige är en del av Moderaternas viktigaste vallöften.

Kontakt

Emilie Orring (M)

Regionstyrelsens ordförande

Telefon: 076-785 41 72

E-post: emilie.orring@regionuppsala.se

Ta ställning och dela artikeln