7 mars, 2024

Debattartikel: Nya vänsterstyret låter ideologi gå före vården

Varningssignalerna är tydliga i Region Uppsala: valfriheten inskränks, företagsklimatet försämras och skattekronor försvinner snabbt. Alla farhågor och oro som patienter och invånare haft kring det nya styret börjar bli verklighet – och det går till och med fortare än vad de flesta kunnat ana. Under föregående vecka togs två beslut som tydligt visar den vänstergir som vårt län nu gör.

Det första beslutet togs måndagen den 26 februari. Bakgrunden till ärendet är att det i Region Uppsala finns över 1000 patienter som väntat längre än 90 dagar i vårdkön på att få besked om de har ändtarmscancer eller ej. Den undersökning de behöver, koloskopi, kan utföras av andra än oss själva och därför föreslogs styret att köpa tjänsten av annan vårdgivare så att köerna kan arbetas bort.

Trots att behovet är så stort valde vänsterstyret att begränsade upphandlingen till endast ett år vilket betyder att många inte kommer att få det besked de behöver och därmed inte heller den behandling som krävs. Motståndet mot privata vårdgivare är starkare än viljan att ge människor vård.

Bara två dagar senare fattades ännu ett beslut i samma riktning. Denna gång gällde det att påbörja en utredning med målbilden att återta lokalvård i egen regi, vilket i praktiken betyder att våra medarbetare, undersköterskor och sjuksköterskor, även ska städa patientrum och vårdinrättningar. Detta står alltså i kontrast mot det beslut som det blågröna styret fattade 2021, om utökad upphandling och breddning av vårdnära servicetjänster till fler vårdinrättningar, för att avlasta regionernas egna medarbetare från städning.

Hur ska regionen kunna bedriva samma service i egen regi utan kraftigt ökade kostnader och försämrad kvalitet? Blir vänsterstyrets utredning verklighet riskerar det att leda till ökad belastning på egna anställda och sämre hygien i våra vårdlokaler.

Om Centerpartiet trodde att deras medverkan i konstellationen skulle påverka förslagen i liberal riktning kan det redan konstateras att det misslyckats. I stället är C redan ansvariga för en tydlig vänsterförflyttning, med inskränkningar av valfrihet och försämringar av Uppsala läns företagsvänlighet och konkurrenskraft. 

Vi borgerliga partier tror på företagsamhet och konkurrens samt att alla vårdgivare ska kunna bidra till välfärden. Vänstersvängen i Region Uppsala kommer att drabba företagen, skattebetalarna och patienterna. Vi uppmanar styret att inte göra listan på inskränkningar längre än den redan blivit, men med den takt som hittills visats är vi tyvärr inte hoppfulla, snarare oroliga över vad mer som väntar.

Debattartikel i UNT: DEBATT: Sjuksköterskor tvingas agera städare på Ackis (unt.se)

Ta ställning och dela artikeln