Therez Almerfors och Sofia Andersson

6 september, 2023

Debattartikel: Folkomröstningen är slöseri med skattepengar

Om en lokal folkomröstning ska hållas i Uppsala är Ja eller Nej till spårväg är den enda rimliga frågeställningen. Att miljardrullningen för detta projekt fortgår, som tränger undan andra viktiga investeringar i skola och omsorg och som försvårar framkomligheten för all framtid, vore rimligt att fråga Uppsalaborna om.

Tyvärr blir det nu en folkomröstning i Uppsala med en obegriplig frågeställning. Det innebär ett stort slöseri för skattebetalarna och en omröstning där Pelling och Hanna ändå kommer att kunna tolka resultatet som de vill. För några som inte drar sig för att anklaga andra för politiskt spel låter detta oerhört likt just det. Ett hån mot de väljare de tidigare lovat något helt annat.

Idag fick vi via media veta vilken frågeställning Pelling (S) och Hanna (UP) har valt att gå fram med i Uppsalas folkomröstning: ”Ska Uppsala kommun satsa mer på ett ökat bostadsbyggande och samhällsutveckling i de tätorter utanför Uppsala stad som ligger utmed tågspåren Ostkustbanan och Dalabanan och mindre i Uppsala stad?”

Vi Moderater ställer oss av flera anledningar mycket kritiska till denna cirkus som omgärdar denna folkomröstning. Vi har en representativ demokrati där invånarna väljer sina folkvalda genom allmänna val och därefter förväntar sig att dessa folkvalda kan leda kommunen efter de mandat och det förtroende de getts att förvalta. Folkomröstningar ska användas mycket varsamt och i frågor där väljarna får ta ställning i en specifik fråga. Ja eller nej till spårväg hade möjligen kunnat vara en sådan fråga. Den frågeställning som nu formulerats är både krångligt ställd och ger lite att ta ställning till för väljarna. Av de svenska folkomröstningar som genomförts de senaste 30 åren sticker detta förslag till fråga verkligen ut. Det är på intet sätt en specifik sakfråga och den ger dessutom mycket att önska. Hur ska folk rösta om de vill bygga både i stan och längst järnvägen eller om de är motståndare till båda delarna? Varför är det en motsättning att utveckla Uppsala stad, stärka underlaget till cityhandeln och samtidigt säkerställa fler attraktiva bostäder och samhällsservice i andra tätorter? För oss är det självklart att ta ansvar för ekonomin och därför är det vi som har lyft in att utvecklingen bör ske längs befintliga stråk för infrastruktur såsom längs Dalabanan och Ostkustbanan, där spåren redan ligger. Allt för att människor ska kunna bo i trygga attraktiva miljöer och samtidigt få ihop livspusslet.

Folkomröstningar har generellt lågt valdeltagande och resultatet från desamma fungerar generellt som rådgivande. Att då välja en så obegriplig frågeställning banar varken väg för högre valdeltagande eller ett vägledande underlag för hur Uppsala ska fortsätta utvecklas.

Uppsala behöver verkligen förbättra medborgardialogen, men detta är en obegriplig frågeställning och därför ansvarslöst mot Uppsalaborna. Det är helt fel att ställa utvecklingen på ett så oklart sätt mot varandra.

I det ansträngda ekonomiska läget vi befinner oss i, med lågkonjunktur och kostnadsutveckling, väljer Pelling och Hanna att leka cirkus med Uppsalabornas skattemedel. Uppsala hade i stället behövt partier som kan leda den här kommunen och politiker som vågar prioritera och ta ansvar. 

Therez Almerfors (M) vice ordförande i kommunstyrelsen

Sofia Andersson (M) kommunalråd

Ta ställning och dela artikeln