Pressrelease
26 feb 2020

Moderaterna i Uppsala kommun säger nej till spårväg

Moderaterna säger nej till spårväg. Uppsala ska inte låsa sig i kostsam, ålderdomlig teknik som både försämrar stadsmiljön och minskar tillgängligheten till innerstaden. Moderaterna står fortsatt bakom Uppsalapaketet med 33 000 nya bostäder och fyra spår till Stockholm.

Kostnaden för spårväg är fortfarande oviss och enligt jämförelseutredningen av spårväg och BRT är både investerings- och driftkostnaden för BRT betydligt lägre.

Spårväg tar väsentligt längre tid att bygga och skulle kräva avstängning av Kungsgatan under en längre tid, det skulle även innebära förödande konsekvenser för stadsbilden. Fortfarande har ingen realistisk lösning för hur angöringen till Resecentrum via Bäverns gränd ska ske presenterats.  

Vi föreslår fortsatt utredning av BRT där fler alternativ ska prövas med olika linjesträckningar.

  • Uppsala ska inte låsa sig i kostsam, ålderdomlig teknik som både försämrar stadsmiljön och minskar tillgängligheten till innerstaden, säger Fredrik Ahlstedt (M) kommunalråd Uppsala kommun.
  • Vi har varit tydliga med att vi vill se en hållbar finansiering samt en realistisk linjesträckning och angöring till resecentrum, detta har inte presenterats. Därför säger vi nej till spårväg, säger Therez Almerfors (M) kommunalråd Uppsala kommun.

Med Moderaternas förslag om att flytta hälften av de bostäder som planeras på den sydvästra sidan (Ulleråker) till den sydöstra (Bergsbrunna och Nysala) blir underlaget av resenärer på den västra sidan mindre vilket innebär att behovet av just spårväg minskar. Boende på den sydöstra sidan kan exempelvis transportera sig via den nya stationen i Bergsbrunna.

 

Vid frågor eller för mer information, kontakta:  
 

Sofia Andersson, politisk sekreterare Moderaterna i Uppsala kommun

Sofia.andersson@moderaterna.se

072 – 220 34 69