Jessika Roswall

Trafikpolitisk talesperson
Presskontakt Pressjour
pressjour@moderaterna.se
0736-828000 (ej sms)
Som trafik- och digitaliseringspolitisk talesperson handlar mitt arbete om att skapa förutsättningar för att hela Sverige ska leva samtidigt som vi ställer om till ett mer hållbart samhälle. Hela Sverige är mitt fokusområde med vetskapen om att vi lever i ett avlångt land där förutsättningarna ser olika ut men att transport och kommunikation är ett måste för fungerande samhällen och tillväxt.

Jag blev invald i riksdagen 2010 från Uppsala län. Jag har haft uppdrag i flera av riksdagens utskott och har jag även varit förtroendevald för Moderaterna på olika nivåer, bland annat som kommunfullmäktiges ordförande i Enköping. Före det att jag blev heltidspolitiker arbetade jag som advokat i Enköping.

Trafikfrågor ligger alla oss som pendlar mycket nära, jag vet hur viktigt det är att kommunikationer fungerar, oavsett om det är tåg, flyg, buss, bil eller möjlighet att ta cykeln. Vi måste ha en infrastruktur som fungerar i hela landet, för alla trafikslag så att människor kan få ihop sin vardag. Lika mycket handlar det om att se till att företagens godstransporter kan komma fram i tid, vi måste ha en infrastruktur att lita på.

Framtiden ligger inom digitaliseringen och jag vill jobba för att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Det är inget som kommer automatiskt, utan kräver politiska beslut som ger möjligheter, där ska Moderaterna vara den drivande politiska kraften.

Ska vi klara omställningen till ett hållbart samhälle har infrastrukturfrågorna en nyckelposition. Det handlar om smartare lösningar, teknikneutral lagstiftning som möjliggör för transportsektorn att sänka sina utsläpp samt utbyggnaden av 5G för att tekniken också ska bli tillgänglig. Fungerande transporter är även en förutsättning för att hela Sverige ska leva.