Polisen

7 juli, 2022

Stoppa våldet i nära relationer

Våld i nära relationer är ett samhällsproblem. BRÅ har uppskattat att 0,6 procent av den vuxna kvinnliga befolkningen och 0,4 procent av den vuxna manliga befolkningen lever i ett förhållande med återkommande fysisk misshandel. I Uppsala län kan det sammantaget handla om cirka 2000 kvinnor och 1300 män.

Av dessa skäl har vi moderater i Uppsala län tagit fram ett program för hur vi vill att arbetet för att motverka våld i nära relationer ska förbättras. Vi kan konstatera att samtliga kommuner och regionen arbetar intensivt med frågan och är inte kritiska mot det arbete som redan utförs. Men det behövs ytterligare ansträngningar.

Kända problem i arbetet mot våld i nära relationer är att det finns många oupptäckta fall där offren inte kan eller vågar ge sig till känna. Men när de väl tar steget och söker hjälp är resan mot det nya livet kantad av svårigheter med att bland annat hitta ny bostad. Efterfrågan på bostäder är mycket stor. Ett annat exempel är att vissa kommuner kan vara onödigt byråkratiska. Brottsoffer kan vara mycket nedbrutna som människor och ha svårt för att ta hand om sina egna myndighetskontakter.

För att vässa arbetet mot våld i nära relationer föreslår vi följande 10 punktsprogram:

1. Länsövergripande informationskampanj för att få fler offer att våga ge sig tillkänna. Tidigare kampanjer om hedersrelaterat våld har visat sig fungera väl.

2. Medarbetare i vård, skola, omsorg och socialtjänst ska vara utbildade i hur man upptäcker nya fall. Dessa personalgrupper är de som träffar flest människor i alla delar av samhället.

3. Gemensam kartläggning i länet över våld i samkönade relationer eller där offret är en man. Det vanligaste är att offret är en kvinna och förövaren en man, men destruktiva relationer kan uppstå även i andra relationer. I dagsläget har vi ingen bra uppfattning hur utbrett problemet är i dessa grupper.

4. De kommuner som inte har en ingång till socialtjänsten för alla ärenden som rör en våldsutsatt bör skaffa det. Varje offer bör ha en personlig handläggare för alla ärenden oavsett om det handlar om hjälp med nytt boende eller försörjningsstöd.

5. Länsgemensamt arbete för att hitta bostäder efter tiden på skyddat boende. Idag arbetar varje kommun för sig och det nationella samarbetet att hitta nya bostäder fungerar dåligt. Eftersom ny bostad är avgörande för om en våldsutsatt ska kunna gå vidare i livet bör länets kommuner gå samman för att hitta fler bostäder.

6. Samtliga kommunala bostadsbolag bör aktivt tillhandahålla nya bostäder för våldsutsatta. Fler privata hyresvärdar bör engageras på samma sätt.

7. Länsgemensamt arbete för att inrätta ett kriscentrum för män enligt förebild från Göteborg med tillfälliga evakueringslägenheter för våldsverkare. När våldsverkaren själv förstår att det är han som är problemet och är villig att ta emot behandling har det visat sig möjligt att få honom att flytta istället för offret. Det är rimligt att det är den som utövar våld som ska lämna det gemensamma hemmet – inte den som utsätts för våld.

8. Obligatorisk häktning för den som misstänkts för grov kvinnofridskränkning för att skydda kvinnan från gärningsmannen från tiden för det misstänkta brottet.

9. Kontaktförbud med fotboja direkt, inte som i dag först efter att kontaktförbudet brutits. Det är politikens skyldighet att göra det som krävs för att stoppa våldsamma män.

10. Alla kommuner bör följa Region Uppsala genom att anta en nollvision för våld i nära relationer. Att anta en nollvision kan uppfattas som bara symbolpolitik, men arbetet mot våld i nära relationer behöver politisk draghjälp från högsta nivå för att bli effektivt.

Moderaterna är ett parti för lag och ordning. Varje människa har rätt att leva sina liv utan att vara utsatta för våld och förtryck. Att våld i nära relationer alltjämt är utbrett och svåråtkomligt är en stor sorg för oss. Vi tror att vi delar denna uppfattning med alla i samhället och att våra förslag kan vinna bred uppslutning.

Emilie Orring (M) Regionråd Region Uppsala

Therez Almerfors (M), Kommunalråd Uppsala kommun

Peter Book (M), Kommunalråd Enköpings kommun

Thor Övrelid (M), Förstanamn Knivsta kommun

Emma Lokander (M), Förstanamn Tierps kommun

Martin Sahlberg (M), Förstanamn Älvkarleby kommun

Fabian Sjöberg (M), Förstanamn Östhammars kommun

Kristina Cedrins (M), Förstanamn Heby Kommun.

Catherine Öhrqvist (M), Förstanamn Håbo kommun

Jessika Roswall (M), Riksdagsledamot Uppsala län.

Debattartikeln publicerades på UNT debatt 7 juli 2022.

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i dessa hjärtefrågor?