Nu får vi ordning på Uppsala

Vi tror på ett Sverige där alla som vill och kan arbeta har ett jobb att gå till. På ett Sverige som ser alla och glömmer ingen. Som håller ihop och låter alla komma till sin rätt.

Alla nyheter

Alla nyheter

Replik: Bygg skönare, grönare och tryggare

Viktiga politiska frågor som får ordning på Sverige

Lag och ordning

Moderaterna föreslår mönsterbrytande åtgärder för att bekämpa gängen. Vi satsar stora pengar på rättsväsendet för att fler brott ska kunna klaras upp.

Lag och ordning

Eller se allt om #Lagochordning

Ekonomi och jobb

Moderaterna vill återinföra arbetslinjen i Sverige. Det ska alltid löna sig att arbeta och stora reformer behövs för att bryta långtidsarbetslösheten.

Ekonomi och jobb

Eller se allt om #Ekonomiochjobb

Ditt stöd behövs

Bidra till att få ordning på Sverige och stödja Moderaternas arbete

200 kr

  • Gör att vi når fler

  • Bygger upp inför kommande val

  • Ökar genomslaget

  • Investering i att få ordning på Sverige

Skänk 200 kr