21 mars, 2022

Förbundsstämma 2022

Den 19 mars samlades Gotlandsmoderaterna till förbundsstämma, för att diskutera nya politiska förslag och välja en styrelse för verksamhetsåret 2022. Nedan finns ett kort referat från stämman.

Inbjuden gäst för dagen var Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson för Moderaterna och vice partiordförande. Elisabeth höll ett kärnfullt stämmotal om valets viktigaste frågor: att vi ska minska utsläppen med utbyggd kärnkraft, att vi ska återställa arbetslinjen med bidragstak och att vi ska höja straffen och satsa mer på Polisen för att stävja brottsligheten.

Stämmoordförande för dagen var Inger Harlevi, som klubbade de 21 punkterna på föredragningslistan. Den stora propositionen om byggande på Gotland – Gotlandslöftet – ställde sig stämman enhälligt bakom. De sju att-satserna kommer att bearbetas och formges på lämpligt sätt, för att presenteras externt under våren.

Förbundsstyrelsen för 2021 beviljades ansvarsfrihet. Resultat- och balansräkning fastställdes, och verksamhetsberättelserna för våra föreningar och nätverk lades till handlingarna.

Till förbundsordförande valdes Jesper Skalberg Karlsson, som nu påbörjar sitt åttonde år som ordförande för förbundet. Till vice ordföranden valdes Andreas Unger (omval) och Mariette Nicander (omval). Fem ledamöter i förbundsstyrelsen från 2021 valdes om: Roger Wärn, Inger Harlevi, Rolf Öström, Håkan Onsjö och Mats Hedström.

Nya namn i förbundsstyrelsen är Mikael Bladh (nyval) och Lina Runander som valts till ansvarig för Moderatkvinnornas verksamhet. Sara Wilhelmsson valdes till ordinarie ledamot efter att under 2021 ha varit ansvarig för Moderatkvinnornas verksamhet. Det noterades också att Lena Celion lämnat styrelsen under året pga. flytt till fastlandet – och hon har tackats av på lämpligt sätt av styrelsen under hösten.

Tidigare stämmor har valt ledamöter i ett Landsbygdsutskott och ett Jorbruksutskott. Dessa två läggs nu samman till Landsbygds- och jordbruksutskottet. Sammankallande i gruppen blir Mikael Bladh. Ledamöter är Kjell Broander, Magne de Bruycker, Mats Hedström och Ingemar Lundqvist.

Efter stämman följde lunch och fotografering.

Ta ställning och dela artikeln