Du besöker nu Moderaterna på Gotland.

Lina Runander

Ordförande Moderatkvinnorna Gotland


Lina är vice ordförande i Barn och utbildningsnämnden och även Moderaternas gruppledare i samma nämnd. Är ordinarie ledamot i Regionfullmäktige och ersättare i Regionstyrelsen.

Lina var under 2019-2022 vice ordförande i Tekniska nämnden. I valet år 2022 stod Lina på båda våra valsedlar, och till regionfullmäktige hade Lina plats 7 och på valsedeln till riksdagen plats 4. 

Är sedan 2022 Moderatkvinnornas länsordförande på Gotland och har en ledamotsplats i moderaternas förbundsstyrelse.

Lina är en person som arbetar aktivt för att få bättre jämställdhet och nå social hållbarhet i vårt samhälle, och det är inte bara en kvinnofråga utan alla behöver jobba med detta i sin vardag, i hemmet, på arbetet, på fritiden etc.

Till vardags arbetar hon på det regionägda bostadsbolaget GotlandsHem med fokus på kundvård och social hållbarhet. På fritiden driver hon även ett aktivt jordbruk med getter, får och hästar.